Aangekondigde controles van de nationale autoriteiten op PCN aanmeldingen 

Renee van der Weij - 26 april 2024 -

We hebben het er al lang en breed over gehad, geschreven en gesproken. Het PCN-portaal, de PCN aanmeldingen, de UFI-code en alle aspecten die er bij deze notificatie van chemische mengsels komen kijken. Als we een blik in de toekomst werpen zijn we waarschijnlijk ook nog lang niet uitgesproken over dit onderwerp want vanaf januari 2025 is het zo ver!  

De hele transitie naar geharmoniseerde antigifcentrum aanmeldingen is dan voltooid. In het kort: alle fysische en/of gezondheidsgevaarlijke producten (producten met een H2xx en/of H3xx classificatie) moeten vanaf 2025 aangemeld worden én aangemeld zijn via het PCN-portaal. 

Om deze transitie periode af te sluiten zullen nationale autoriteiten, de beruchte inspecteurs, vanaf januari 2025, zes maanden lang, controleren of deze PCN-aanmeldingen ook daadwerkelijk gedaan zijn en kloppen.  

Naast de PCN-aanmeldingen van (gevaarlijke) chemische mengsels gaan inspecteurs ook checken of de etiketten en ViB’s van de aangemelde mengsels in orde zijn. Eind 2025 wordt een rapport verwacht met alle bevindingen van de inspecteurs. 

Denk je nu, PCN wat was dat ook alweer? 

Geen paniek wij kunnen je verder helpen. Heb je vragen zoals: Hoe gaat zo’n PCN aanmelding nu in z’n werk? Welke gegevens heb ik allemaal nodig? En waar moet ik verder nog rekening mee houden?  

We krijgen nog dagelijks vragen via de telefoon en e-mail wat erop kan duiden dat deze procedure nog niet voor iedereen helemaal duidelijk is. Zie hieronder een beknopte uitleg! 

In het kort: 

Een PCN aanmelding kan op verschillende manier uitgevoerd worden. Zo kun je in het systeem van ECHA met een IUCLID account handmatig alle informatie invullen die nodig is voor een PCN aanmelding óf je meldt je product aan via software dat direct verbonden is met het PCN-portaal. 

Welke gegevens heb je allemaal nodig? 

 • algemene bedrijfsgegevens; 
 • classificatie van het product; 
 • toxicologische gegevens uit het ViB van het product (Sectie 11; 
 • gebruikstype (consument, professioneel en/of industrieel); 
 • de handelsnaam/-namen van het product; 
 • de UFI-code van het product; 
 • de EuPCS-code van het product;  
 • volledige samenstelling van het product, in exacte percentages of binnen vastgestelde bereiken, inclusief de productidentificaties (CAS- en EC-nummer, chemische naam, of UFI indien van toepassing); 
 • fysische en chemische informatie van het product (minimaal de pH, kleur en fysieke toestand); 
 • de verpakkingssoort(en) en inhoud(en). 

Waar moet je verder nog rekening mee houden? 

Aangezien de inspectie zich niet gaat beperken tot alleen de PCN aanmelding raden wij aan om naast de PCN notificaties ook de ViB’s en labels op voorhand te controleren. Enkele aandachtspunten: 

 • Komt de gevaren informatie van het etiket overeen met het ViB? 
 • Zijn mijn ViB en etiket helemaal up-to-date met de laatste wet- en regelgeving? 
 • Staat de UFI-code horizontaal leesbaar en onuitwisbaar op mijn etiket bij de CLP informatie? 
 • Zijn alle additionele kosten betaald? Denk hierbij aan de additionele kosten van bijvoorbeeld Italië, België, Hongarije, Oostenrijk, Ierland 
 • Voldoe ik aan alle additionele nationale wetgeving? Denk hierbij aan bijvoorbeeld de nationale registers van de Scandinavische landen of additionele, nationale vereisten voor ongeclassificeerde detergenten. 
 • Heb ik een ViB en etiket in de officiële taal van het land waarin ik mijn product verkoop? 
 • Zijn al mijn PCN notificaties up-to-date? 
 • Heb ik geen dubbele UFI-codes? Een UFI-code kun je zien als een kenteken van een product. Veranderd de samenstelling? Dan moet je een nieuwe UFI-code genereren voor deze samenstelling. Wij spreken dan ook liever van een UFI-code per samenstelling dan een UFI-code per product. Meerdere UFI-codes voor verschillende producten is dus niet mogelijk tenzij de samenstelling van deze producten hetzelfde is. 
 • Heeft mijn leverancier zijn UFI-codes ook aangemeld in de landen waar ik verkoop? Als jij jouw product aanmeld op basis van de UFI-code van jouw leverancier is het belangrijk dat jouw leverancier zijn UFI-code aangemeld heeft in dezelfde landen als waar jij dit gaat doen. Logisch als je bedenkt dat een antigifcentrum pas informatie ontvangt over je product nadat je het aangemeld hebt. Heeft jouw leverancier de UFI-code niet aangemeld in het land waar jij verkoopt dan krijgt het antigifcentrum alleen een UFI-code zonder bijbehorende samenstelling en gevareninformatie. De UFI-code staat immers voor een samenstelling. 
 • Enzovoorts! 

Er komt dus veel kijken bij het aanmelden van chemische mengsels bij het PCN-portaal, het opmaken van ViB’s en het maken van een etiket. Mocht je na al deze informatie nog vragen hebben, of denk je na deze reminder HELP ik moet al mijn producten nog aanmelden (!!) schroom dan niet!  

Neem contact met ons op via info@devibfabriek.nl of 085 009 2200. Samen zullen we dan naar een juiste oplossing zoeken! 

Bron ECHA news