ONDERSTEUNING EN ADVIES

CLP art 45 – CLP Bijlage VIII – antigif centra – productregelgeving

Onze specialisten staan voor u klaar

Specialisten van de ViB fabriek kunnen naast het opstellen van ViB’s en WiK’s ook specifieke ondersteuning bieden en advies geven over gerelateerde onderwerpen.

Competentiegebieden

  • CLP; Ondersteuning bieden in de indeling en etikettering van chemische stoffen en advies geven over impact van veranderingen
  • REACH; Doordat productie en handel in chemische stoffen gebonden is aan EU regelgeving, ondersteunen en adviseren we fabrikanten, importeurs, distributeurs en downstream gebruikers over REACH
  • ARBO en milieu; Duidelijkheid scheppen in complexe vraagstukken met als specialisatie gevaarlijke stoffen en exposure scenario compliance checks
  • Productregelgevingen; Ondersteuning bieden in biocide-, detergenten- en cosmetica- wetgevingen
  • Vergiftencentra; Zorg dragen voor aanmelding bij de verschillende nationale vergiftencentra.

CLP specialisme

In de Europese Unie is het verplicht om gevaarlijke stoffen correct te classificeren. Deze gevaarsindeling is een combinatie van verschillende wetgevingen. De ViB fabriek adviseert en ondersteunt in onderstaande richtlijnen:

  • EU wetgeving CLP Verordening (EG) 1272/2008 gericht op indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen
  • Verenigde Naties GHS systematiek, gevaarsindeling en bijbehorende communicatie van gevaarlijke stoffen en mengsels
  • EU wetgeving voor veilig gebruik van gevaarlijke stoffen tijdens productie, vervoer, opslag en gebruik tot en met afvalverwerking.

Onze specialisten van de ViB fabriek bieden ondersteuning aan uiteenlopende vraagstukken die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen. Dus neem contact met ons op, de ViB fabriek ondersteunt en adviseert u graag!

ANTI-GIFCENTRA: CLP art. 45 & Bijlage VIII

De eisen voor de aanmeldingen bij de anti-gifcentra in de verschillende lidstaten (art. 45 van CLP) zijn zeer verschillend en vaak is het indienen van de juiste gegevens een ingewikkeld proces. De nieuwe ANNEX VIII en het centrale “poison center portal” zouden daar verandering in moeten brengen, maar brengen ook meer administratie met zich mee.

Onze specialisten hebben ervaring met de meest uiteenlopende nationale procedures en zijn op de hoogte van de nieuwe Annex VIII veranderingen.

KIES VOOR DE SPECIALIST KIES VOOR DE VIB FABRIEK!

JA IK WIL EEN TEAM VAN EXPERTS