Blog - To good to be true

Ivo Erens - 6 februari 2024 -

Droom maar lekker verder…

De droom: Eén wereld waar gevarenindeling en labeling gelijk zijn. Waarbij de gebruikers in Azië en in Europa op dezelfde manier worden gewaarschuwd voor de gevaren van een luchtverfrissers die ze gebruiken, dat onkruidverdelger in Noord-Amerika net zo gevaarlijk wordt geacht als in Europa en dat we over de hele wereld op dezelfde manier omgaan met eisen die we stellen aan producten en producenten.

“…de betoverende omgeving van Rio…”

HELAAS, niets blijkt minder waar 32 jaar na het ontstaan van die mooie droom in Rio de Janeiro. Heeft het aan de betoverende omgeving van Rio gelegen destijds of is de wereld sindsdien te veel veranderd? Feit is dat die mooie droom steeds verder afbrokkelt. Landen (voor de leesbaarheid zien we Europa even als één land, CLP is namelijk de enige GHS implementatie die landsgrenzen overstijgt) nemen steeds vaker afstand van GHS om eigen initiatieven te introduceren of juist af te zien van bepaalde delen van GHS. Amerika is nog steeds niet van plan milieugevaar te erkennen en op te nemen in hun eigen GHS-implementatie en Europa loopt steeds verder weg van GHS door het introduceren van eigen gevarenklassen (EDC, PBT, vPvB) en eigen wettelijke classificaties (incl. specifieke concentratielimieten, M-factoren en ATE’s).

“…in de EU zien we ook dat er nog veel verschillen zijn…”

Niet alleen de GHS droom lijkt uit elkaar te spatten, ook in de EU zien we dat er veel verschillen zijn tussen de lidstaten. Bijvoorbeeld de manier waarop met een in CLP vastgelegde procedure als de Poison Center Notification (PCN) omgegaan wordt. In België moet je flink betalen, Duitsland heeft alleen maar commerciële antigifcentra, Spanje wil ook informatie over niet geclassificeerde producten ontvangen en in veel Scandinavische landen is er naast de PCN ook nog een product registratie enz., enz.

“…Handig voor ons maar, dachten we, wellicht ook handig voor jullie …”

Een oerwoud aan wetgevingen, regeltjes en wensen van de diverse lidstaten maken het lastig om door de bomen het bos nog te zien. Zeker als de wensen ook nog continu veranderen. Juist om deze reden hanteren we intern al een hele tijd landprofielen waarin we bijhouden in welke landen afwijkende eisen, wensen of procedures gelden. 

Handig voor ons maar, dachten we, wellicht ook handig voor jullie. Juist om die reden gaan we de kennisbank op onze website verrijken met die landprofielen. Korte overzichten met landspecifieke eisen eenvoudig en in de ViB fabriek stijl begrijpelijk opgezet. Vanaf februari zullen we maandelijks een nieuw land toevoegen aan de kaart van Europa.

De droom zullen we niet meer kunnen redden ben ik bang, maar we kunnen wel zorgen dat het geen nachtmerrie wordt.