Coffee-Break Webinar Februari 2023 | CLP revisie deel II: aanvullende eisen voor etikettering en reclame

Man Teng Fung - 28 februari 2023 -

In dit webinar gaan we je informatie geven over CLP revisie deel II: aanvullende eisen voor etikettering en reclame.

In september 2022 hebben we al een webinar gegeven over de CLP revisie met betrekking tot de introductie van nieuwe gevarenaanduidingen.

In dit webinar gaan we je informatie geven over de CLP-revisie, namelijk aanvullende eisen voor etikettering en reclame. Wanneer moet een etiket geüpdatet worden? Welke producten kunnen afwijken van de standaard etiketteringseisen? Hoe zit het precies met digitaal labelen? Welke informatie moet er in een advertentie staan?

Let op: dit is een voorstel er kunnen nog wijzigingen plaats vinden.

 

Publicatie CLP Revisie | https://environment.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Proposal%20for%20a%20Regulation%20amending%20Regulation%20%28EC%29%20No%2012722008.pdf

Consultatie CLP Revisie | https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-of-EU-legislation-on-hazard-classification-labelling-and-packaging-of-chemicals_en

Coffee-Break Webinar September 2022 | Introductie Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) https://www.youtube.com/watch?v=kWUImSIlSyI&t=3s

 

Heb je nog vragen neem contact met ons op via info@devibfabriek.nl

Team de ViB fabriek