De venijnige BREXIT-staart Deel 2: UFI/PCN toch óók in de UK!

de ViB fabriek - 18 juli 2022 -

De venijnige BREXIT-staart Deel 2: UFI/PCN toch óók in de UK! 

Laten we ook nu maar meteen met de deur in huis vallen; ANNEX VIII en daarmee UFI/PCN is wél van toepassing in de UK. 

Status

Ondanks het voornemen van de UK-regering om bijlage VIII van de CLP uit de Britse wetgeving te houden, hebben we vernomen dat bijlage VIII per ongeluk toch behouden is in de Britse wetgeving na de BREXIT. Dit betekent dat op dit moment Annex VIII wél van toepassing is in de UK! 

Het Department of Health and Social Care en uitvoerende instanties, ondersteund door Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) en Health and Safety Executive (HSE), werken nu aan een oplossing om deze fout recht te zetten. Ze overwegen een “public consultation” voor het wel of niet intrekken van bijlage VIII. Voor- en tegenstanders kunnen in deze periode bewijs aanleveren voor het wel of niet intrekken. Wanneer deze “public consultation” van start gaat is nog niet bekend, wel is bekend dat deze ongeveer 12 weken zal duren. 

Handhaving 

Hoewel er door HSE (de inspecterende instantie in de UK) geen specifiek handshavingsprogramma op dit onderwerp bekend gemaakt is, zijn er bij verschillende UK trade bodies zorgen over mogelijke handhaving. Meer info over hoe de handhaving in de UK werkt is hier terug te vinden: https://www.hse.gov.uk/enforce/enforcement.htm. HSE heeft aangegeven pragmatisch en passend te reageren in het geval van handhaving. 

Praktijk 

In de praktijk betekent dit dus dat zowel de UFI-code (óók op de verpakking) alsook de PCN-notificatie in het PCN-format op dit moment verplicht zijn in de UK. Dit in tegenstelling tot eerdere uitspraken en (ook nu nog) uitingen van de UK-overheid zelf:  https://www.gov.uk/guidance/submitting-chemicals-information-to-the-national-poisons-information-service, waar nog steeds wordt vermeld dat het gebruik van een UFI-code niet verplicht is. 

We zien op dit moment dus veel tegenstrijdige informatie voor wat betreft dit onderwerp. Ook op websites van de verschillende overheidsinstanties. Totdat dit is opgelost is het aan de bedrijven zelf om te beslissen welke procedure ze volgen: 

  • 1.  Voorlopig de “oude” procedure volgen en het ViB zonder UFI van het product naar NPIS sturen per mail. Risico hierbij is dat bij eventuele controle dit niet als voldoende beschouwd wordt en er mogelijk opgetreden wordt. De UFI-code op het label zou hier een mogelijke non-compliance kunnen zijn. 
  • 2.  De IUCLID file (.iz6) per mail versturen naar NPIS en de UFI ook op het label vermelden. Risico zit hier niet in een non-compliance voor wat betreft de UFI/PCN maar in het versturen van de volledige productinformatie incl. samenstelling via een onbeveiligde e-mailverbinding. 

Er is echter ook een tussenoplossing mogelijk die volgens ons het minste risico oplevert, zowel wat betreft inspectie alsook wat betreft geheimhouding, namelijk: 

  • 3. De UFI-code (gelijk aan die van de EU) op zowel het label als het ViB vermelden en het ViB aanmelden via de “oude” procedure. Op deze manier is de non-compliance m.b.t. de UFI niet meer van toepassing en kan de NPIS het ViB snel terugvinden in geval van calamiteiten. De non-compliance m.b.t. het versturen van de volledige informatie is natuurlijk nog wel van toepassing. 

Helaas is dit een situatie die erg onwenselijk is en waar hopelijk snel een oplossing voor komt, mét of zónder UFI/PCN voor de UK. 

We houden jullie op de hoogte en als er vragen zijn dan weten jullie ons te vinden.

 

Team de ViB fabriek