Denemarken - Nationale database aanmelden

Sanne De Rooij - 29 december 2023 -

Welke producten moeten worden aangemeld?

Alle gevaarlijke chemische producten die geproduceerd, geïmporteerd of opnieuw verpakt worden in Denemarken in een kwantiteit van meer dan 100 kg per jaar, moeten worden aangemeld in het Deense Product Register. Voor enkelvoudige stoffen tussen 100 kg en 1000 kg per jaar, die niet geregistreerd hoeven te worden via REACH, moet ook een aanmelding worden uitgevoerd. Kortgezegd moeten de volgende stoffen en mengsels worden aangemeld:

  • Als ze volgens CLP geclassificeerd zijn.
  • Als een stof of een ingrediënt in een mengsel (≥ 1%) vermeld staat met een limietwaarde in Executive Order on Limit Values for Substances and Materials.
  • Als een stof of mengsel een ViB volgens REACH artikel 31 verplicht nodig heeft.

Omdat EU en nationale wetgeving naast elkaar gelden, moet een gevaarlijk mengsel zowel aangemeld worden via het PCN-portaal van ECHA als via de nationale database in Denemarken. Nadat een product is aangemeld ontvangt het een ‘Product Registration number (PR no.)’. Deze moet op de verpakking vermeld worden in Denemarken.

Wie moet de producten aanmelden?

De Deense producent of importeur die meer dan 100 kg per jaar van een gevaarlijke stof of mengsel produceert of importeert moet deze aanmelden bij de nationale database. Bij een aanmelding wordt de volledige samenstelling vereist om in te voeren. Dit betekent dat een Deense importeur aan de niet-Deense producent een samenstelling zal vragen om te kunnen voldoen aan de Deense wetgeving. Gelukkig is er een mogelijkheid om als niet-Deense producent een product aan te melden. Bij de aanmelding moet dan worden aangegeven wie de Deense importeur is, als deze vervolgens het product accepteert in het product register, dan voldoet de importeur aan de vereisten uit de wet. Op deze manier kan de samenstelling van het mengsel beschermd worden als een product aan een Deense klant geleverd wordt.

Additionele kosten voor het aanmelden van producten.

Zover bij ons bekend zijn er geen additionele kosten voor het aanmelden van producten bij het Deense product register.

Wat kunnen wij betekenen voor jullie?

Wij kunnen een ViB opstellen aan de hand van de nieuwste standaard van REACH en de Deense wetgeving. Verder kunnen wij uiteraard ook een PCN-aanmelding uitvoeren voor jullie producten. Ook assisteren wij in het aanmelden van producten in het Deense product register voor niet-Deense producenten. Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met ons.

Bron: https://at.dk/en/chemical-substances-and-materials/product-registry/ te 7-7-2023