UFI & PCN

ALLES OVER DE UFI, PCN EN DUTY HOLDERS

UFI en PCN

UFI staat voor Unique Formula Identifier. Dit is een alfanumerieke code, bestaande uit 16 karakters met een interne controle sleutel. De UFI-code zorgt ervoor dat het mengsel in geval van een calamiteit snel geïdentificeerd kan worden.  Er kan dan snel en effectief worden gehandeld om direct de juiste hulp te kunnen verlenen, en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. 

Om een product aan te melden bij de EU Poison Centers, is er tegenwoordig één centrale portal. Via deze portal kan in één keer bij alle benodigde landen een aanmelding worden gedaan. Het format en de benodigde informatie is gelijk voor alle landen. Voor een aanmelding via de PCN-portal is informatie nodig over de samenstelling van het product, en ook over de fysische eigenschappen en de verpakking. 

Naast een UFI-code wordt er ook een EuPCS-code gevraagd. EuPCS staat voor European Product Categorisation System. Producten krijgen met behulp van dit systeem een code voor het voornaamste beoogde gebruik. 

De VIB Fabriek werken kantoor