ECHA CHEM  | Vooruitgang met een twist

Ivo Erens - 29 maart 2024 -

ECHA is afgelopen februari gestart met het opstarten van hun nieuwe chemicaliën informatiedatabase; ECHA CHEM. ECHA CHEM moet in de toekomst informatie vanuit verschillende wetgevingen samenbrengen in 1 database. De database is gebaseerd op IUCLID en dat maakt het voor ECHA makkelijker om bij te houden en te koppelen omdat de meeste registraties zoals REACH al gebruik maken van het IUCLID-format.

“Vooralsnog alleen het REACH dossier...”

Op dit moment bevat ECHA CHEM enkel nog gegevens uit de REACH dossiers. Het zoeken en vinden van de juiste info is een uitzoek werkje en het is naar ons idee niet altijd even handig vanuit het gebruikersperspectief. Er zijn behoorlijk wat klikken nodig om bij een REACH dossier uit te komen en eenmaal aangekomen bij het REACH dossier is het omslachtiger om de juiste info te vinden. Maar we zijn optimistisch dus we gaan ervan uit dat het nog wennen is.

De “oude” ECHA database al maanden niet meer bijgewerkt...”

Een belangrijk aandachtspunt en een groot voordeel van de ECHA CHEM database is dat deze up-to-date is. Daar gaan we in ieder geval vanuit. De oude database werd namelijk sinds mei 2023 al niet meer ge-update. Gevolg hiervan is dat de ECHA-database de afgelopen maanden mogelijk “oude” gegevens bevatte. Als voorbeeld: Een REACH dossier is in juni 2023 ge-update met een nieuwe classificatie. Deze verandering is tot februari 2024 niet te achterhalen geweest anders dan via het directe ViB van de leverancier/registrant.

Gelukkig zullen de nieuwe data in de REACH dossiers de komende weken en maanden aan het licht komen, daar ECHA CHEM nog steeds aangevuld wordt met nieuwe gegevens. Deze nieuwe data kunnen kleine veranderingen zijn, maar kunnen ook betekenen dat stoffen aan een zwaardere classificatie onderhevig zijn. Zie bijvoorbeeld dit voorbeeld van Diphenyl ether:

CAS No: 101-84-8 | Diphenyl ether

een stof die veel gebruikt wordt in parfums


CAS No: 27859-58 |  Tetrapropenyl succinic acid

chemisch tussenproduct | precursor

verregaande gevolgen voor de producten die deze stoffen als ingrediënt bevatten...”

Dit soort classificatie wijzigingen kunnen vergaande gevolgen hebben voor de producten die deze stof als ingrediënt hebben, maar dit geldt ook voor de gebruikers van deze stoffen.

Oplettendheid is dus geboden bij het gebruik van de verschillende ECHA databases. ECHA CHEM is de nieuwe up-to-date informatie bron en de oude database is er slechts nog als referentie/naslagwerk.

Uiteraard zullen wij onze klanten op de hoogte brengen van verregaande classificatie veranderingen in nieuwe en bestaande producten. Vergeet verder niet dat het regelmatig updaten van je ViB’s erg belangrijk is vooral met het oog op alle veranderingen in wetgeving, wettelijke classificaties en aangepaste REACH dossiers! Mocht je al vragen hebben dan kun je ons altijd een mailtje sturen naar info@devibfabriek.nl.