BLOG

Het etiket is weer HOT!

De meeste klanten hebben onze hulp nodig bij het opstellen van ViB’s, daar zijn we goed in en helpen we graag mee. Het label of etiket wordt vaak door onze klanten zelf opgemaakt en daar zagen of hoorden we vaak niks van, tot medio vorig jaar….

 

Sinds een aantal maanden krijgen we weer steeds meer vragen over het label of etiket; Wat moet er wel/niet op het etiket staan? Wanneer moet de tastbare gevarenaanduiding op het etiket? Het label is weer HOT! Geweldig, toch? Zeker weten. In veel gevallen is het etiket het belangrijkste middel om gevareninformatie te delen. De pictogrammen en de H-zinnen zijn het middel om de gebruiker te laten zien welke gevaren een product met zich meebrengt.

 

HET NADEEL VAN DE HERNIEUWDE AANDACHT

 

Toch zit er ook een keerzijde aan die hernieuwde aandacht voor het etiket waaronder de intensievere controles of inspecties door klanten of inspectiediensten. Bij navraag blijkt een groot deel van de vragen, die aan ons gesteld worden, voort te komen uit controle door klanten of inspectiediensten. In tegenstelling tot de regels voor classificatie en de inhoud van het VIB zijn de eisen aan het label vrij duidelijk en hard en daardoor beter te controleren.

 

Als voorbeeld: Het handschoenmateriaal moet in het ViB aangegeven worden. Controle is vaak alleen op of het er staat maar of het ook het juiste materiaal is, is lastig te bepalen en daarmee ook niet te controleren. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de pictogram grootte op het label; is de eis minimaal 10mm, controle op deze eis is vrij eenvoudig, meetlat erlangs en als het 9.7mm is dan voldoet het niet aan de letter van de wet. Je kunt je in het laatste geval afvragen of het dan noodzakelijk is om alle verpakkingen uit de markt te halen en het etiket aan te laten passen omdat het niet volgens de letter van de wet is. Is de veiligheid van de gebruiker in gevaar als de zijde van het pictogram 0.3mm te klein is? In vergelijking met het handschoenmateriaal op het ViB heeft de gebruiker er meer baat bij dat het correcte handschoenmateriaal vermeld is...

 

Begrijp me niet verkeerd, de wetgeving is er uiteraard niet voor niks, maar als dat leidt tot onuitvoerbare, onhaalbare of onbenullige eisen dan denk ik dat we z’n allen verkeerd bezig zijn. Zolang de veiligheid van de gebruiker voorop en centraal staat, vind ik dat het mogelijk gemaakt moet worden om de randen op te zoeken zeker in de internationale handel en de steeds verder digitaliserende wereld waarin we opereren.

 

TIJD VOOR INNOVATIE IN “GEEST” VAN DE WET

 

Mijn oproep: Laten we discussies als ‘welke taal voorop moet bij een harmonica-etiket’ of ‘wanneer mag je dit soort etiket wel of niet gebruiken’ niet beperken tot de letter van de wet! Laten we in de geest van de wet handelen en dus zorgen dat de juiste informatie op een etiket staat en de gebruiker geïnformeerd is. Liefst zelfs de wetgeving aanpassen maar dat is er een van de lange adem! 

Gun de markt wat meer ruimte om ook op dat vlak te innoveren, digitaal is er zoveel mogelijk (QR-codes; lezen van UFI-codes, etc) en dit wordt in de conservatieve wereld van de ViBs en etiketten naar mijn idee te weinig benut…

 

Tot zover mijn oproep 😉

 

Op dit moment kunnen we (nog) niet anders dan aan de letter van de wet voldoen. Hulp nodig? In de komende weken zullen we FAQ’s; webinar & factsheets opmaken rond het thema labeling, check onze website en LinkedIn pagina of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

groetjes,

ivo

 

0
reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.