Landprofiel - Duitsland

Renee van der Weij - 12 april 2024 -

UFI/PCN

Antigifcentrum

 • De data vanuit het PCN portaal wordt gedeeld met het nationale antigifcentrum BfR.
 • Het nummer van het BfR mag niet op het ViB of het etiket vermeld worden.
 • Het algemene Europese noodnummer (112) mag niet op het ViB of etiket vermeld worden.
 • Er moet een telefoonnummer vermeld worden in het ViB waarop adequaat medisch advies over het chemische product in het Duits gegeven kan worden.
  • Er zijn verschillende commerciële antigifcentra die deze service bieden, hier zijn kosten aan verbonden.
  • Dit kunnen ook andere telefoonnummers zijn dan die van de Duitse antigifcentra, zolang ze aan bovenstaande voorwaarden kunnen voldoen.
 • Meer informatie.

Nationaal productenregister

 • Er is geen (additioneel) nationaal productenregister.

Detergenten

 • Detergenten moeten ongeacht hun classificatie aangemeld worden bij het PCN portaal, dit betekent dus dat een ViB ook verplicht is voor niet-gevaarlijke detergenten.
 • Meer informatie.