Landprofielen

Check de landprofielen en ontdek of er nog additionele nationale eisen gelden voor een specifiek land.

Landprofielen Europa

Hoewel we in de Europese CLP-wetgeving hebben die bepaalt hoe we gevaarlijke stoffen classificeren, labelen, verpakken en aanmelden bij de Nationale antigifcentra's, zijn er op nationaal niveau nog veel uitzonderingen, aanvullende eisen of wensen. Profielen van landen geven inzicht in de specifieke nationale eisen en wensen.

Landkaart

Klik op een van de landen op de kaart om meer over het landprofiel te lezen


Meld je aan voor onze nieuwsbrief