Coffee-Break Webinar - Januari 2022 | R28-30 de spelbreker voor verkoop aan consumenten

de ViB fabriek - 3 februari 2022 -

In dit webinar gaan we je informatie geven over: ANNEX VI van CLP, de lijst met verplichte classificaties, is een lijst die de laatste tijd enorm aan het groeien is.

Steeds vaker zijn het veel gebruikte stoffen die een verplichte classificatie krijgen of die al verplicht classificatie zien veranderen Afhankelijk van die verandering kan dat een enorme impact hebben, zeker als het gaat om een categorie 1 classificatie als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch. Op dat moment wordt een restrictie uit REACH ineens een spelbreker.

Heb je nog vragen neem contact met ons op via info@devibfabriek.nl

Team de ViB fabriek