HET OPSTELLEN VAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN

ViB – MSDS – SDS – safety datasheet

Veiligheidsinformatiebladen conform wet- en regelgeving

Levert u gevaarlijke stoffen en heeft u veiligheidsinformatiebladen nodig? Dan helpt de ViB fabriek u.

We hebben uitgebreide ervaring met het opstellen van ViB’s. Onze veiligheidsbladen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Heeft u veiligheidsinformatiebladen nodig in een andere taal dan het Nederlands én geldend voor buitenlandse wetgeving? Ook dan kiest u voor de ViB fabriek.

Onze klanten zijn werkzaam in de hele keten van chemische producten, van zware chemie tot het mengen van verf door de lokale verfspecialist. Vanaf de opkomst van de e-liquid verzorgen we ook voor dit soort specifieke producten de ViB. Want een e-liquid kan geurstoffen en smaakstoffen bevatten die wettelijk een ViB verplichten.

VIB Fabriek voordelen

  • ViB´s voldoen aan alle wet- en regelgeving
  • Specialisten staan altijd voor je klaar
  • Ervaring in meest uiteenlopende industrieën
  • Geen abonnementen of licentiekosten
  • Up-to-date bij nieuwe wet- en regelgeving

Opstellen van veiligheidsinformatiebladen

Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen is een vak apart. Wij maken een veiligheidsinformatieblad dat alle informatie bevat over de gevaarlijke stof of preparaat én beschrijft hoe je veilig ermee moet werken.

Onze ViB’s voldoen aan de geldende wet-en regelgeving zowel op EU-niveau alsook nationaal niveau. Veiligheidsbladen die buiten de EU gebruikt gaan worden stellen wij op conform de daar geldende wet- en regelgeving.

U kunt bij ons ook terecht voor veiligheidsinformatiebladen die u nodig heeft voor niet EU-landen zoals de Verenigde Staten, China, Rusland en Japan.

Wij zorgen ervoor dat uw veiligheidsinformatiebladen in orde zijn.

Onze werkwijze

VIB opstellen

1. Offerte

indien gewenst met geheimhoudingscontract en trial-ViB*.

2. Inventarisatie van uw wensen

o.a. bedrijfslay-out, specifieke producteigenschappen.

3. Opstellen concept ViB

op basis van ontvangen informatie wordt een ViB opgesteld dat voldoet aan geldende wet-en regelgeving incl. beargumentering van classificatie & inhoud.

4. Review van concept ViB

in overleg wordt ViB aangepast tot het voldoet aan uw eisen en de wet-en regelgeving.

5. Opleveren & updaten ViB’s

a) na goedkeuring worden de ViB’s in pdf aangeleverd.
b) in overleg wordt een planning gemaakt van de updates om te zorgen dat de ViB’s altijd up-to-date blijven.

Landspecifieke expertise van de ViB fabriek

Het opstellen van ViB’s is geen eenvoudige taak en kan enkel gedaan worden door specialisten op dit gebied. Het nederlandstalige of engelstalige ViB wordt gebruikt als basis voor de ViB’s voor het buitenland. ViB’s voor het buitenland moeten omgezet worden in de gewenste taal én moeten voldoen aan nationale eisen.

Het ViB is opgebouwd uit verschillende rubrieken. Sommige onderdelen van het ViB bevatten landspecifieke informatie, zoals:

– Rubriek 1 bevat informatie over landspecifieke antigifcentra (zie anti gif centra)
– Rubriek 8 biedt informatie over de nationale grenswaarden voor ingrediënten
– Rubriek 15 behandelt specifieke nationale wetgeving

Het is cruciaal dat alle informatie van een ViB klopt voor elk land. Onze specialisten
controleren het ViB dus niet enkel op juist taalgebruik, terminologie en juiste wet- en regelgeving, maar ook op landspecifieke informatie van nationale overheden en/of instituten.

Veiligheid gaat boven alles

Wij bieden kwaliteit en service om een correct en volledig veiligheidsinformatieblad op te stellen. Wij zorgen ervoor dat u chemische producten levert op een juiste en verantwoorde manier. Wij bouwen met u een vertrouwensband op waardoor vertrouwen groeit tot een duurzame relatie.

U bepaalt mede de vormgeving van het veiligheidsinformatieblad. En u vertrouwt ons de inhoud te bepalen. Onze specialisten zijn namelijk op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving op landelijk en Europees niveau die gelden voor de veiligheidsinformatiebladen. Dus voor nu en in de toekomst zorgen we graag voor het opstellen van uw veiligheidsinformatiebladen.

Veiligheidsinformatie altijd bij de hand met PIKA

Het bijhouden en updaten van de veiligheidsinformatie binnen de gehele organisatie was nog nooit zo simpel. Met de digitale PIKA is veiligheid voor iedereen en overal beschikbaar.

  • Altijd de nodige informatie bij de hand
  • Op de hoogte van de laatste informatie
  • Alles digitaal

PIKA is een digitale plek voor jouw werkplekinstructiekaarten. Daarnaast is het een platform voor het delen van veiligheidsinformatiebladen en een plug-in voor webshops om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese wetgeving. Benieuwd naar PIKA?

JA IK WIL GOEDGEKEURDE VIB´S AANVRAGEN