Zweden - Nationale database aanmelden

Renee van der Weij - 15 februari 2024 -

Welke producten moeten worden aangemeld?

De Zweedse nationale database heet KEMI. Als je meldingsplichtige chemicaliën in Zweden produceert of importeert dan moet deze activiteit worden aangegeven bij KEMI. Overschrijdt je de limiet van 100 kg per jaar, dan moet je deze producten ook aanmelden bij KEMI inclusief de hoeveelheid die geproduceerd/geïmporteerd wordt.

Meldingsplichtige chemicaliën zijn chemicaliën die in bijlage 1 van de Chemical Products and Biotechnical Organisms Ordinance (Zweeds) met een douane tarief nummer vermeld worden. De aanmelding moet uitgevoerd worden als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • Je bent een professionele producent of importeur van chemische producten in Zweden.
  • De producten hebben een verpakking op jouw naam, worden opnieuw verpakt of veranderen van handelsnaam.
  • Je produceert of importeert meldingsplichtige pesticiden.

Wie moet de producten aanmelden?

De verplichting om producten aan te melden ligt bij de Zweedse producent of importeur. In Zweden is het verplicht alle gevaarlijke ingrediënten, ongeacht de concentratie, en niet-gevaarlijke ingrediënten die voor meer dan 5% aanwezig zijn in je mengsel aan te geven. Deze informatie van de samenstelling is uitgebreider dan de informatie die REACH verplicht in rubriek 3.2 van een ViB op te nemen. Dit zou betekenen dat een importeur in Zweden de facto de samenstelling zal vragen van de niet-Zweedse producent om te kunnen voldoen aan de Zweedse aanmeldingsplicht. Gelukkig is er een mogelijkheid om als niet-Zweedse producent je product aan te melden via een zogeheten Product-in-Product (PiP) aanmelding. Vervolgens kan de Zweedse importeur dan via een zogeheten A-nummer (dat bij een aanmelding toegewezen wordt) een aanmelding doen van het chemische product. Als een PiP-aanmelding uitgevoerd wordt kan de importeur de samenstelling van het product niet zien, maar is deze wel bekend bij de daartoe bevoegde autoriteit (KEMI). Hiermee is het mogelijk om de samenstelling van je product te beschermen als je als niet-Zweedse producent een product wilt verkopen aan een Zweedse klant.

Additionele kosten voor het aanmelden van producten.

Voor een niet-Zweeds bedrijf die een PiP-aanmelding uitvoert zijn er geen extra kosten. Voor een Zweedse producent/importeur zijn er echter wel kosten verbonden aan de aanmelding, als de totale hoeveelheid van de meldingsplichtige producten meer dan 1000 kg per jaar is. Deze kosten bestaan uit twee delen:

  • De kosten voor het registreren van het product voor SEK 600 per product per jaar, met een maximum van SEK 70,000 per jaar
  • ‘Kwantiteit kosten’ van SEK 12 per ton product per jaar, met een maximum van SEK 70,000 per jaar.

Wat kunnen wij betekenen voor jullie?

Naast dat wij een ViB conform de EU en Zweedse wetgeving kunnen opstellen en een PCN-aanmelding kunnen uitvoeren via het PCN-portaal van ECHA kunnen jullie ons ook machtigen om als niet-Zweeds bedrijf een PiP-aanmelding uit te voeren zodat jullie een A-nummer kunnen overhandigen aan jullie Zweedse klanten. Dit A-nummer kan dan gebruikt worden om een product aan te melden zonder dat de samenstelling prijs gegeven hoeft te worden.

Bron: https://www.kemi.se/en/products-register te 7-7-2023