FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hier vind je de veel gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op!

Nieuwe eisen aan het ViB

Wanneer moeten de ViB’s voldoen aan de nieuwe eisen?

Nieuwe ViB’s moeten vanaf 1-1-2021 voldoen aan de nieuwe eisen. Voor bestaande ViB’s is er een overgangstermijn tot en met december 2022. Na 1 januari 2023 moeten alle ViB’s voldoen aan de nieuwe eisen. Vind er na 1-1-2021 een update plaats bijv. toevoegen UFI dan moet het ViB ook geupdate worden naar de nieuwe eisen.

Is het verplicht de UFI op het ViB te vermelden?

Het is niet verplicht de UFI op het ViB te vermelden tenzij het een product betreft dat geen verpakking heeft.

Het is, volgens ons, wel erg raadzaam de UFI op het ViB te zetten dit zorgt ervoor dat je inde administratie altijd het juiste Vib bij de juiste UFI/formulering terug kunt vinden. Als je de UFI dan vermeldt op het VIB hoort deze in Rubriek 1.1 te staan.

unique formula identifier

Waar kan ik een UFI aanvragen?

Een UFI kun je niet aanvragen, een UFI kun je genereren.

Waar kan ik een UFI aanvragen?

Een UFI kun je niet aanvragen, een UFI kun je genereren.

Hoe kan ik een UFI genereren?

Een UFI genereer je via de UFI-generator. De UFI-generator (https://ufi.echa.europa.eu/#/create) “berekent” op basis van een Europees BTW -nummer en een formuleringsnummer (tussen 0 en 268 435 455; geen letters alleen cijfers) een UFI.

Mag dezelfde UFI op meerdere producten?

Ja, zolang de formulering van twee of meer producten hetzelfde is mag dat. De UFI is gekoppeld aan een formulering, verandert de formulering dan verandert de UFI. Daarentegen kun je aan een formulering wel meerdere UFI’s koppelen.

Moet de UFI op het label staan of mag die ook op de verpakking?

De UFI moet volgens de nu geldende regels op het label staan. Als het product meerdere verpakkingslagen bevat, moet de UFI op de plaatsen waar het CLP label nodig is. Er is al een nieuwe DRAFT wetgeving opgemaakt die zal beschrijven dat de UFI ook op de verpakking mag staan, zolang de UFI goed herkenbaar is: “UFI: H563-L90S-R783-J823”.

Vanaf wanneer mag ik de UFI op een product vermelden?

Zodra het product volgens de nieuwe wetgeving is aangemeld via de nieuwe PCN-portal. Officieel hoort een UFI gecombineerd te worden met een aanmelding bij een Poison Center. Het gebruik van een UFI zonder dat er een aanmelding gedaan is wordt door ECHA ten strengste afgeraden.

Kan ik een UFI aanvragen zonder BTW-nummer?

Ja, dat kan. Weten hoe? Neem dan snel contact met ons op via +31 (0)46 760 01 44+31 (0)46 760 01 44.

PCN: Dutyholders

Moet ik in elk land waar het product op de markt komt, een PCN-aanmelding doen?

Ja, volgens de wetgeving is dit verplicht. Er is in Europa géén centrale database voor de Poison Centres, dus de aanmelding moet in elk land waar het product op de markt wordt gezet, apart gedaan worden.

Als mijn product uiteindelijk met meerdere handelsnamen op de markt wordt gezet (Private label, rebranding, etc.), kan ik al deze verschillende namen en verpakkingen dan in één keer aanmelden?

Ja dat mag. Zolang er aan de formulering van het product niks verandert, mogen alle namen, verpakkingen en UFI’s worden samengevoegd in één aanmelding. Deze aanmelding kan dan ook direct in meerdere landen worden gedaan indien nodig.

Mag ik de taken rondom de PCN-aanmelding uitbesteden aan een derde partij?

Ja dat mag. net zoals het opstellen van een ViB, mag ook de aanmelding bij de Poison Centres door een derde partij worden gedaan.

De verantwoording voor het doen van deze aanmelding blijft wel liggen bij de Dutyholder.

Wie is de Dutyholder als er producten van buiten Europa, bijvoorbeeld uit de USA, worden geïmporteerd?

Als er producten van buiten Europa komen, dan is de Europese importeur de Dutyholder. Deze is dan verantwoordelijk voor de PCN-aanmelding in de Europese landen waar het product op de markt gaat komen.

PCN: PCN Aanmelding

Welke gegevens heb ik nodig om een PCN-aanmelding in het nieuwe format te kunnen doen?

 • De algemene bedrijfsgegevens; gevarenclassificaties voor gezondheid (H2xx) en fysieke gevaren (H3xx);
 • de toxicologische informatie uit rubriek 11 van het ViB;
 • gebruikstype (consumer, professional en/of industrial);
 • de handelsnaam/-namen van het product;
 • UFI en EuPCS van het product;
 • volledige 100% samenstelling, dit mag in exacte percentages of binnen de vastgestelde Vermeld ook de identifiers van de grondstoffen (CAS- en/of EC-nummer, stofnaam) en/of indien van toepassing de UFI’s van de gebruikte grondstoffen;
 • fysieke en chemische informatie van het product (pH, kleur, fysieke staat e.d.);
 • informatie over alle verschillende verpakkingen (type, grootte, kleur e.d.).

Wanneer mag ik meerdere producten in 1 groepsaanmelding doen?

 • Een groepsaanmelding is toegestaan voor producten met:
 • gelijke classificatie voor gezondheid en fysieke gevaren;
 • gelijke EuPCS productcategorie;
 • gelijke samenstelling, m.u.v.: ≤ 5% ONGECLASSIFICEERDE parfum/geurstof; of ≤ 25% ONGECLASSIFICEERDE kleurstof;
 • mogelijk zijn er wel verschillen in verpakking of kleur van het product.

Wanneer doe ik een update van een aanmelding, en wanneer moet ik een nieuwe aanmelding doen?

Een nieuwe aanmelding is nodig als de samenstelling van het product, en daarmee ook de UFI verandert. Verandert er iets in de overige gegevens van het product, de verpakking of de leverancier, dan volstaat een update van de aanmelding.

Wanneer vervalt mijn PCN-aanmelding?

Een aanmelding komt nooit te vervallen. Producten kunnen nog zeer lang na productie en verkoop op de markt blijven. Daarom kan een PCN-aanmelding wel altijd bijgewerkt of geüpdatet worden, maar komt deze nooit te vervallen.

Vanaf wanneer moet ik Poison Centre aanmeldingen via de nieuwe portal gaan doen?

Voor consumenten- en professionele producten moet de aanmelding vanaf 1 januari 2021 volgens het nieuwe format worden gedaan. Industrial type volgt op 1 januari 2024.

Tevens is er een overgangsperiode voor producten die nog via de oude weg, vóór de deadline zijn aangemeld bij een Poison Centre. Deze producten moeten uiterlijk 1 januari 2025 volgens het nieuwe format worden aangemeld. Tussentijdse updates of aanmeldingen in nieuwe landen gaan wel al direct volgens het nieuwe format.

Updaten van veiligheidsinformatiebladen

Hoe lang zijn veiligheidsinformatiebladen geldig?

Veiligheidsinformatiebladen zijn zo lang geldig als de informatie die erin staat correct en volledig is. De REACH wetgeving, waarin die de eisen aan het ViB worden bepaald, zegt in art 31 lid 9: “9. De leveranciers passen het onverwijld aan in de volgende gevallen: a) zodra er nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt; b) zodra een autorisatie is verleend of geweigerd; c) zodra een beperking is opgelegd.” In de praktijk betekent dit dat je continue het ViB aan het checken cq. Aanpassen bent. Wij adviseren daarom een vaste review periode te bepalen. Wij adviseren 1 x per jaar of 1x per 2 jaar afhankelijk van het soort producten. Als je een vaste reviewperiode combineert met een goede planning (zoals met ons ViB abonnement) houd je contact met de veranderingen in de wet- en regelgeving en kun je werk en kosten goed spreiden.

Wie moeten het ge-update ViB sturen?

De REACH wetgeving, waarin die de eisen aan het ViB worden bepaald, zegt in art 31 lid 9: “De nieuwe gedagtekende versie van de informatie, voorzien van de vermelding ‘Herziening van … (datum)’, wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie zij de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden hebben geleverd.”

Geldt dit ook als het product niet meer geleverd wordt?

Ja, dit geldt ook als het product niet meer geleverd wordt. Iedereen die in de afgelopen 12 maanden voor de update de stof of het mengsel heeft ontvangen, heeft recht op het herziene ViB.

Moeten wijzigingen in het ViB worden weergegeven?

Ja, wijzigingen in het ViB tijdens een update moeten weergegeven worden in Rubriek 16 (tenzij ergens ander vermeldt).

JA IK WIL EEN TEAM VAN EXPERTS