FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hier vind je de veel gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op!

Nieuwe eisen aan het ViB

Wanneer moeten de ViB’s voldoen aan de nieuwe eisen?

Nieuwe ViB’s moeten vanaf 1-1-2021 voldoen aan de nieuwe eisen. Voor bestaande ViB’s is er een overgangstermijn tot en met december 2022. Na 1 januari 2023 moeten alle ViB’s voldoen aan de nieuwe eisen. Vind er na 1-1-2021 een update plaats bijv. toevoegen UFI dan moet het ViB ook geupdate worden naar de nieuwe eisen.

Is het verplicht de UFI op het ViB te vermelden?

Het is volgens ons wel raadzaam om de UFI op het ViB te vermelden. Dit zorgt ervoor dat het juiste ViB altijd aan de juiste UFI/formulering te linken is. Als de UFI vermeld wordt op het VIB, dan komt deze in Rubriek 1.1 te staan.

unique formula identifier

Waar kan ik een UFI aanvragen?

Een UFI kan niet aangevraagd worden, maar moet gegenereerd worden.

Hoe kan ik een UFI genereren?

Een UFI wordt gegenereerd met behulp van de UFI-generator. De UFI-generator https://ufi.echa.europa.eu/#/create berekent de UFI op basis van een Europees BTW-nummer en een zelfgekozen formuleringsnummer.

Mag dezelfde UFI op meerdere producten?

 • Ja, zolang de formulering van de producten maar exact hetzelfde is.
 • De UFI is gekoppeld aan een formulering. Verandert de formulering, dan verandert de UFI ook.
 • Het is ook mogelijk om meerdere UFI’s te koppelen aan één formulering.

Moet de UFI op het label staan of mag die ook op de verpakking?

De UFI moet volgens de nu geldende regels nog op het label staan.

 • Er is wel al een nieuwe wetgeving in de maak, die zal beschrijven dat de UFI ook op de verpakking mag staan, zolang de UFI dan maar goed herkenbaar is.

Vanaf wanneer mag ik de UFI op een product vermelden?

Zodra het product volgens de nieuwe wetgeving is aangemeld via de nieuwe PCN-portal. Een UFI is altijd gecombineerd met een aanmelding bij een Poison Center. Het gebruik van een UFI zonder dat er een aanmelding gedaan is heeft geen meerwaarde, en wordt door ECHA ook ten strengste afgeraden.

Kan ik een UFI aanvragen zonder BTW-nummer?

Ja, in dit geval kan er gebruik gemaakt worden van een Company Key.

Voor meer informatie neem contact met ons op via info@devibfabriek.nl 

PCN: Dutyholders

Moet ik in elk land waar het product op de markt komt, een PCN-aanmelding doen?

Ja, volgens de wetgeving is dit verplicht. Er is in Europa géén centrale database voor de Poison Centres, dus de aanmelding moet in elk land waar het product op de markt wordt gezet, apart gedaan worden.

Als mijn product uiteindelijk met meerdere handelsnamen op de markt wordt gezet (Private label, rebranding, etc.), kan ik al deze verschillende namen en verpakkingen dan in één keer aanmelden?

Ja dat kan. Je kunt voor 1 product meerdere handelsnamen, verpakkingen en UFI’s in 1 PCN-aanmelding doorgeven.

Mag ik de taken rondom een PCN-aanmelding uitbesteden aan een externe partner?

De verantwoordelijkheid voor het doen van deze aanmelding blijft echter wel altijd liggen bij de Dutyholder.

Wie is de Dutyholder voor UFI en PCN als er producten van buiten de EU, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten, worden geïmporteerd?

De Europese importeur is in dit geval de Dutyholder voor UFI en PCN voor de landen waar zij het product op de markt gaan zetten.

PCN: PCN Aanmelding

Welke gegevens heb ik nodig om een PCN-aanmelding in het nieuwe format te kunnen doen?

 • De algemene bedrijfsgegevens;
 • Classificatie van het product
 • sectie 11 uit het ViB van het product
 • gebruikstype (consumer, professional en/of industrial);
 • de handelsnaam/-namen van het product;
 • UFI-code en EuPCS-code van het product
 • volledige samenstelling van het product, in exacte percentages of binnen vastgestelde bereiken, inclusief de productidentificaties (CAS- en EC-nummer, chemische naam, of UFI indien van toepassing)
 • fysieke en chemische informatie van het product (minimaal de pH, kleur en fysieke toestand)
 • Verpakkingssoort(en) en inhoud(en)

Wanneer mag ik één groepsaanmelding doen voor meerdere producten?

Een groepsaanmelding is toegestaan voor producten met:

 • dezelfde classificatie; en
 • dezelfde EuPCS-code; en
 • exact gelijke samenstelling, met uitzondering van ≤5% ONGECLASSIFICEERDE geurstof of ≤25% ONGECLASSIFICEERDE kleurstof.
  • Verschillen in verpakking en kleur van de producten zijn toegestaan.

Wanneer doe ik een update van een aanmelding, en wanneer moet ik een nieuwe aanmelding doen?

Een nieuwe aanmelding is nodig als de samenstelling van het product, en daarmee ook de UFI verandert. Verandert er iets in de overige gegevens van het product, de verpakking of de leverancier, dan volstaat een update van de aanmelding.

Wanneer update ik een aanmelding, en wanneer moet ik een hele nieuwe aanmelding doen?

Een nieuwe aanmelding is nodig als de samenstelling van het product, en daardoor ook de UFI, veranderd is. Verandert er iets in de overige gegevens van het product, de verpakking of de gegevens van de leverancier, dan volstaat een update van de aanmelding.

Wanneer vervalt EEN (ipv mijn) PCN-aanmelding?

Een aanmelding komt nooit te vervallen. Producten kunnen nog zeer lang na productie en verkoop op de markt blijven. Daarom kan een PCN-aanmelding wel altijd bijgewerkt worden, maar zal deze nooit vervallen.

Updaten van veiligheidsinformatiebladen

Hoe lang zijn veiligheidsinformatiebladen geldig?

De REACH wetgeving, waarin de eisen aan het ViB worden bepaald. In de praktijk betekent dit dat je continue het ViB aan het checken en aanpassen bent. 

Wij adviseren daarom een vaste review periode van 1x per jaar of 1x per 2 jaar afhankelijk van het soort producten. 

Wie moet ik een update van een ViB sturen

De REACH wetgeving, waarin die de eisen aan het ViB worden bepaald, zegt in art 31 lid 9: “De nieuwe gedagtekende versie van de informatie, voorzien van de vermelding ‘Herziening van … (datum)’, wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie zij de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden hebben geleverd.”

Geldt dit ook als het product niet meer geleverd wordt?

Ja, dit geldt ook als het product niet meer geleverd wordt. Iedereen die in de afgelopen 12 maanden voor de update de stof of het mengsel heeft ontvangen, heeft recht op het herziene ViB.

Moeten wijzigingen in het ViB worden weergegeven?

Ja, wijzigingen in een ViB tijdens een update moeten weergegeven worden in Rubriek 16 (tenzij ergens ander vermeld).

Non-EU leverancier

Is de niet-EU leverancier/producent van een product verantwoordelijk voor de PCN-aanmelding?

Nee. De importeur in de EU is de officiele duty-holder in de EU voor de PCN-aanmelding.

Kan een non-EU leverancier/producent een PCN-aanmelding verzorgen?

Nee. Een aanmelding via de PCN portal kan alleen gedaan worden met een ECHA account en daarvoor is een vestiging in de EU nodig. De non-EU leverancier/producent kan wel via een derde partij in de EU (bv. de ViB fabriek) een vrijwillige aanmelding verzorgen.

Een van mijn producten komt van buiten de EU. Ben ik dan verantwoordelijk voor de PCN-aanmelding?

Ja. Als importeur in de EU ben je dan de duty holder voor de PCN-aanmelding.

JA IK WIL EEN TEAM VAN EXPERTS