FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hier vind je de veel gestelde vragen en de daarbij horende antwoorden over uiteenlopende onderwerpen. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op!

unique formula identifier

Waar kan ik een UFI aanvragen?

Een UFI kun je niet aanvragen, een UFI kun je genereren.

Hoe kan ik een UFI genereren?

Een UFI genereer je via de UFI-generator. De UFI-generator (https://ufi.echa.europa.eu/#/create) “berekent” op basis van een Europees BTW -nummer en een formuleringsnummer (tussen 0 en 268 435 455; geen letters alleen cijfers) een UFI.

Mag dezelfde UFI op meerdere producten?

Ja, zolang de formulering van twee of meer producten hetzelfde is mag dat. De UFI is gekoppeld aan een formulering, verandert de formulering dan verandert de UFI. Daarentegen kun je aan een formulering wel meerdere UFI’s koppelen.

Moet de UFI op het label staan of mag die ook op de verpakking?

De UFI moet volgens de nu geldende regels op het label staan. Als het product meerdere verpakkingslagen bevat, moet de UFI op de plaatsen waar het CLP label nodig is. Er is al een nieuwe DRAFT wetgeving opgemaakt die zal beschrijven dat de UFI ook op de verpakking mag staan, zolang de UFI goed herkenbaar is: “UFI: H563-L90S-R783-J823”.

Vanaf wanneer mag ik de UFI op een product vermelden?

Zodra het product volgens de nieuwe wetgeving is aangemeld via de nieuwe PCN-portal. Officieel hoort een UFI gecombineerd te worden met een aanmelding bij een Poison Center. Het gebruik van een UFI zonder dat er een aanmelding gedaan is wordt door ECHA ten strengste afgeraden.

Kan ik een UFI aanvragen zonder BTW-nummer?

Ja, dat kan. Weten hoe? Neem dan snel contact met ons op via +31 (0)46 760 01 44+31 (0)46 760 01 44.

Updaten van veiligheidsinformatiebladen

Hoe lang zijn veiligheidsinformatiebladen geldig?

Veiligheidsinformatiebladen zijn zo lang geldig als de informatie die erin staat correct en volledig is. De REACH wetgeving, waarin die de eisen aan het ViB worden bepaald, zegt in art 31 lid 9: “9. De leveranciers passen het onverwijld aan in de volgende gevallen: a) zodra er nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar komt; b) zodra een autorisatie is verleend of geweigerd; c) zodra een beperking is opgelegd.” In de praktijk betekent dit dat je continue het ViB aan het checken cq. Aanpassen bent. Wij adviseren daarom een vaste review periode te bepalen. Wij adviseren 1 x per jaar of 1x per 2 jaar afhankelijk van het soort producten. Als je een vaste reviewperiode combineert met een goede planning (zoals met ons ViB abonnement) houd je contact met de veranderingen in de wet- en regelgeving en kun je werk en kosten goed spreiden.

Wie moeten het ge-update ViB sturen?

De REACH wetgeving, waarin die de eisen aan het ViB worden bepaald, zegt in art 31 lid 9: “De nieuwe gedagtekende versie van de informatie, voorzien van de vermelding ‘Herziening van … (datum)’, wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie zij de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden hebben geleverd.”

Geldt dit ook als het product niet meer geleverd wordt?

Ja, dit geldt ook als het product niet meer geleverd wordt. Iedereen die in de afgelopen 12 maanden voor de update de stof of het mengsel heeft ontvangen, heeft recht op het herziene ViB.

Moeten wijzigingen in het ViB worden weergegeven?

Ja, wijzigingen in het ViB tijdens een update moeten weergegeven worden in Rubriek 16 (tenzij ergens ander vermeldt).

JA IK WIL EEN TEAM VAN EXPERTS