GEVAARLIJKE STOFFEN APP

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven werken met gevaarlijke stoffen, vaak zonder dat ze hier zelf bewust van zijn. Denk bijvoorbeeld aan smeermiddel, verf en lijm, maar ook aan zaken als schoonmaakmiddel en toiletblokjes. Om uw bedrijf te ondersteunen in het werken met gevaarlijke stoffen, heeft de VIB Fabriek onder de naam PIKA een gevaarlijke stoffen app opgezet. In deze app kunt u gericht informatie opvragen over gevaarlijke stoffen. Deze informatie betreft onder andere de gevaren, welke gezondheidsrisico’s er aan vast hangen en welke maatregelen of PBM’s nodig zijn om veilig te kunnen werken.

WAT ZIJN GEVAARLIJKE STOFFEN?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen en mengsels die mogelijk gevaar kunnen opleveren voor uw medewerkers. Dit kunnen zowel gezondheidsrisico’s als veiligheidsissues zijn.

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door direct contact met stoffen, bijvoorbeeld wanneer deze bijtend zijn, maar kunnen ook pas later optreden. Sommige gezondheidsklachten treden pas op na langdurige blootstelling. Gevaarlijke stoffen komen in vrijwel alle werksituaties voor, het is dus belangrijk dat uw bedrijf voldoende informatie en handvaten biedt om hier veilig mee te kunnen werken.

WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Als werkgever bent u verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek voor uw werknemers te zorgen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen hoort te worden opgenomen in de RI&E. Tevens zijn uw werknemers verplicht om werkinstructies rondom gevaarlijke stoffen nauwkeurig op te volgen. Informatie over gevaarlijke producten moet op het veiligheidsinformatieblad (VIB) staan. De leverancier van het product is verplicht deze informatie mee te leveren. Aan de hand van deze informatie kunt u maatregelen voorschrijven om blootstelling te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

PIKA ALS GEVAARLIJKE STOFFEN APP

Het veiligheidsinformatieblad staat vol informatie die voor het uitvoerend personeel op de werkvloer niet direct relevant is. Vaak worden instructies rondom gevaarlijke stoffen opgenomen in een werkplekinstructiekaart. Deze WiK’s zijn vaak in papieren vorm op de werkplek aanwezig en raken snel verouderd. Daarom heeft PIKA een gevaarlijke stoffen app gecreëerd. In deze digitale app worden de gegevens uit de VIB gedigitaliseerd en praktisch weergegeven. Alle productinformatie is in de gevaarlijke stoffen app beschikbaar voor uw hele bedrijf. Met PIKA zorgt u dat de juiste informatie altijd op de juiste plek is en uw medewerkers veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsinformatie altijd bij de hand met PIKA

Het bijhouden en updaten van de veiligheidsinformatie binnen de gehele organisatie was nog nooit zo simpel. Met de digitale PIKA is veiligheid voor iedereen en overal beschikbaar.

  • Altijd de nodige informatie bij de hand
  • Altijd op de hoogte van de laatste informatie
  • Alles digitaal

PIKA is een digitale plek voor jouw werkplekinstructiekaarten. Daarnaast is het een platform voor het delen van veiligheidsinformatiebladen en een plug-in voor webshops om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese wetgeving. Benieuwd naar PIKA?

Digitale én hard-copy Werkplekinstructiekaarten:

  • Voldoen aan ARBO-wetgeving in Nederland
  • Voldoen aan EU-richtlijnen die werknemer beschermt tegen risico´s van gevaarlijke stoffen
  • Beschrijft REACH-regelgeving

JA IK WIL GOEDGEKEURDE WIK´S AANVRAGEN