POISON CENTER NOTIFICATION

POISON CENTER Notificatie

Jaarlijks worden er meer dan 600.000 oproepen gedaan naar gifcentra in heel Europa. Onder de CLP verordening zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen verkopen in Europa verplicht om de gevaren van hun producten op de verpakking te vermelden. Het doel hiervan is poison centers in staat stellen gerichte hulp te kunnen bieden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Toch is dit nog niet altijd mogelijk en melden Europese gifcentra dat zij in 40 procent van de oproepen niet in staat waren om het mengsel te identificeren, waardoor onnodige ziekenhuisopnames werden veroorzaakt.

Om dit op te lossen is de CLP-verordening aangescherpt. De strengere eisen zorgen voor meer regels waaraan uw bedrijf moet voldoen. Dit betekent dat u meer informatie over de gevaarlijke mengsels moet verstrekken.

UFI IN RELATIE TOT PCN NOTIFICATIE

De verstrekte informatie in het Poison Center Notification moet een unieke identificatie van een formulering bevatten die bekend staat als de Unique Formula Identifier (UFI). De UFI-code heeft betrekking op de chemische samenstelling van gevaarlijke mengsels, ingrediënten, toxicologische informatie en productcategorie volgens het European Product Categorisation System (EuPCS).

De UFI is een verplichte code van 16 tekens die het product (de formulering) linkt aan de bijbehorende Poison Center Notification. Het moet ook worden weergegeven op het veiligheidsinformatieblad en het productlabel. In noodgevallen kunnen bellers de UFI-code gebruiken om het product te herleiden, waardoor de gifcentra de exacte formulering en bijbehorende informatie kunnen identificeren en medische hulp efficiënt kunnen verlenen.

NIEUWE PCN INFORMATIE-EISEN

Veel bedrijven hebben gemerkt dat de Poison Center Notification EU een van hun meest uitdagende regelgevingsverplichtingen is. Voor bedrijven met veel als gevaarlijk geclassificeerde producten, zijn de inspanningen rondom het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving zeer complex en tijdsintensief. De nieuwe PCN Notificatie heeft tevens een deadline, die bepaalt voor welke datum de notificatie moet zijn ingediend. Voor mengsels bestemd voor consumentenverbruik ligt deze datum op 1 januari 2021 (tenzij eerder aangemeld via de ‘oude’ regels, dan geld een overgangstermijn). Er zit dan ook tijdsdruk achter het voldoen aan de nieuwe regels.

EEN PROACTIEVE AANPAK

Poison Center Notification eisen hebben een aanzienlijke impact op alle bedrijven die gevaarlijke chemische producten in Europa verkopen. De gegevens die nodig zijn voor indiening van de notificaties zijn uitgebreid, waardoor handmatige meldingen tijdrovend en arbeidsintensief zijn. De ViB Fabriek kan uw bedrijf ondersteunen in het opstellen van nieuwe of verbeterde VIB’s of MSDS. Wij hebben ervaring in het organiseren van deze processen en zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de PCN en aan de wet en regelgeving rondom CLP en de UFI.

Veiligheidsinformatie altijd bij de hand met PIKA

Het bijhouden en updaten van de veiligheidsinformatie binnen de gehele organisatie was nog nooit zo simpel. Met de digitale PIKA is veiligheid voor iedereen en overal beschikbaar.

  • Altijd de nodige informatie bij de hand
  • Altijd op de hoogte van de laatste informatie
  • Alles digitaal

PIKA is een digitale plek voor jouw werkplekinstructiekaarten. Daarnaast is het een platform voor het delen van veiligheidsinformatiebladen en een plug-in voor webshops om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese wetgeving. Benieuwd naar PIKA?

Digitale én hard-copy Werkplekinstructiekaarten:

  • Voldoen aan ARBO-wetgeving in Nederland
  • Voldoen aan EU-richtlijnen die werknemer beschermt tegen risico´s van gevaarlijke stoffen
  • Beschrijft REACH-regelgeving

JA IK WIL GOEDGEKEURDE WIK´S AANVRAGEN