Poison center notification- aanmelding

De EU Poison Center Notification (PCN) is een wettelijke verplichting voor bedrijven om informatie te verstrekken over gevaarlijke mengsels aan antigifcentra. Deze informatie wordt gebruikt om passende medische behandeling te garanderen en te helpen bij het voorkomen van ongevallen en letsels als gevolg van blootstelling aan ‘chemicaliën’.

PCN Notificatie

Jaarlijks worden er meer dan 600.000 oproepen gedaan naar gifcentra in heel Europa. Onder de CLP verordening zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen verkopen in Europa verplicht om de gevaren van hun producten op de verpakking te vermelden. Het doel hiervan is poison centers in staat stellen gerichte hulp te kunnen bieden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Toch is dit nog niet altijd mogelijk en melden Europese gifcentra dat zij in 40 procent van de oproepen niet in staat waren om het mengsel te identificeren, waardoor onnodige ziekenhuisopnames werden veroorzaakt.

Om dit op te lossen CLP-verordening aangescherpt. De strengere eisen zorgen voor meer regels waaraan uw bedrijf moet voldoen. Dit betekent dat je meer informatie over de gevaarlijke mengsels moet verstrekken.

Neem contact op

UFI in relatie tot de PCN Notificatie

De verstrekte informatie in het Poison Center Notification moet een unieke identificatie van een formulering bevatten die bekend staat als de Unique Formula Identifier (UFI). De UFI-code heeft betrekking op de chemische samenstelling van gevaarlijke mengsels, ingrediënten, toxicologische informatie en productcategorie volgens het European Product Categorisation System (EuPCS).

De UFI is een verplichte code van 16 tekens die het product (de formulering) linkt aan de bijbehorende Poison Center Notification. Het moet ook worden weergegeven op het veiligheidsinformatieblad en het productlabel. In noodgevallen kunnen bellers de UFI-code gebruiken om het product te herleiden, waardoor de gifcentra de exacte formulering en bijbehorende informatie kunnen identificeren en medische hulp efficiënt kunnen verlenen. Benieuwd hoe je zelf de Material Safety Data Sheet opstelt? Lees dan hier verder.

Nieuwe PCN informatie-eisen

Veel bedrijven hebben gemerkt dat de Poison Center Notification EU een van hun meest uitdagende regelgevingsverplichtingen is. Voor bedrijven met veel als gevaarlijk geclassificeerde producten, zijn de inspanningen rondom het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving zeer complex en tijdsintensief. De nieuwe PCN Notificatie heeft tevens een deadline, die bepaalt voor welke datum de notificatie moet zijn ingediend. Voor mengsels bestemd voor consumentenverbruik ligt deze datum op 1 januari 2021 (tenzij eerder aangemeld via de ‘oude’ regels, dan geld een overgangstermijn). Er zit dan ook tijdsdruk achter het voldoen aan de nieuwe regels.

Hoe kunnen we helpen?

Selecteer hiernaast de diensten waar wij mee kunnen helpen en stuur ons een bericht. We nemen dan snel contact op. Als je liever direct wilt bellen of een mail wilt sturen, klik dan op de links hieronder.

  PIKA als gevaarlijke stoffen app

  Het veiligheidsinformatieblad staat vol informatie die voor het uitvoerend personeel op de werkvloer niet direct relevant is. Vaak worden instructies rondom gevaarlijke stoffen opgenomen in een werkplekinstructiekaart. Deze WiK’s zijn vaak in papieren vorm op de werkplek aanwezig en raken snel verouderd. Daarom heeft PIKA een gevaarlijke stoffen app gecreëerd. In deze digitale app worden de gegevens uit de VIB gedigitaliseerd en praktisch weergegeven. Alle productinformatie is in de gevaarlijke stoffen app beschikbaar voor uw hele bedrijf. Met PIKA zorg je dat de juiste informatie altijd op de juiste plek is en jouw medewerkers veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

  Veiligheidsinformatie altijd bij de hand met PIKA

  Het bijhouden en updaten van de veiligheidsinformatie binnen de gehele organisatie was nog nooit zo simpel. Met de digitale PIKA is veiligheid voor iedereen en overal beschikbaar.

  • Altijd de nodige informatie bij de hand
  • Altijd op de hoogte van de laatste informatie
  • Alles digitaal

  PIKA is een digitale plek voor jouw werkplekinstructiekaarten. Daarnaast is het een platform voor het delen van veiligheidsinformatiebladen en een plug-in voor webshops om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese wetgeving. Benieuwd naar PIKA?

  Meer over PIKA