UFI-Code

De UFI-code is een unieke 16-karaktercode die de samenstelling van een mengsel of product identificeert. Het is een verplichte code voor gevaarlijke mengsels en onderdeel van de Poison Center Notificatie onder de CLP Verordening.

De UFI-Code: Wat is dat?

Sinds januari 2021 krijgen alle nieuwe gevaarlijke mengsels een extra code op het etiket: de UFI-code. Uiterlijk 1 januari 2025 moet deze UFI-code op elk gevaarlijk mengsel vermeld worden.

UFI staat voor Unique Formula Identifier. Dit is een alfanumerieke code, bestaande uit 16 karakters met een interne controlesleutel.

De UFI-code zorgt ervoor dat het mengsel in geval van een calamiteit snel geïdentificeerd kan worden. Er kan dan snel en effectief worden gehandeld om direct de juiste hulp te kunnen verlenen, en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken.
De VIB Fabriek kantoor

De nieuwe PCN-portal: centrale aanmelding bij de poison centres

Om een product aan te melden bij de EU Poison Centers, is er tegenwoordig één centrale portal. Via deze portal kan in één keer bij alle benodigde landen een aanmelding worden gedaan. Het format en de benodigde informatie is gelijk voor alle landen.

Voor een aanmelding via de PCN-portal is informatie nodig over de samenstelling van het product, en ook over de fysische eigenschappen en de verpakking.

Naast een UFI-code wordt er ook een EuPCS-code gevraagd. EuPCS staat voor European Product Categorisation System. Producten krijgen met behulp van dit systeem een code voor het voornaamste beoogde gebruik.

Hoe kunnen we helpen?

Selecteer hiernaast de diensten waar wij mee kunnen helpen en stuur ons een bericht. We nemen dan snel contact op. Als je liever direct wilt bellen of een mail wilt sturen, klik dan op de links hieronder.

  Duty Holders: wie doet wat

  Degene die een product op de markt zet of op een andere manier beschikbaar maakt voor anderen, is ook verantwoordelijk voor het aanmaken van de UFI-code en voor de PCN-aanmelding.

  Maar hoe zit dat nu als je producten maakt in opdracht van een ander, met Private label producten, of als je te maken hebt met import/export?

  Bekijk zeker eens ons webinar of de factsheet hierover. Neem bij vragen zeker even contact met ons op. Bespreek je situatie met onze experts, en kom erachter wat voor jou de beste oplossing is.
  Download UFI factsheet
  De VIB Fabriek