International zaken doen. Hoe gaat dat met regelgeving?

admin - 1 mei 2022 -

Hoe gaan internationale bedrijven om met regelgeving die overal weer anders is? In deze aflevering bespreken we hoe om te gaan met de wereldwijde verschillen in wetgeving en de interpretatie daarvan en soms ook de verschillen in cultuur. Dat doen we samen met Mark Smit van REAXIS; een wereldwijde speler in metal based additives. Een praktische kijk op de wereldwijderegelgeving.