MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SAFETY DATA SHEET

Wat is een MSDS? Een material safety data sheet of veiligheidsinformatieblad is een document waarin de gevaren van een gevaarlijke stof of mengsel en adviezen voor het veilig ermee werken omschreven staan. Het msds bevat o.a. de eigenschappen van het product. Dit omvat de chemische samenstelling van het product, de vereiste persoonlijk beschermingsmiddelen en transport en afvoer eisen. Het bijvoegen van een MSDS sheet, in de officiële taal van het land waar het product op de markt wordt gebracht, is wettelijk verplicht. Material safety data sheets moeten voldoen aan de belangrijkste eisen uit de REACH Verordening.

MSDS OPSTELLEN

Hoe maak ik een msds sheet? Dit is een belangrijke vraag wanneer u producent, importeur of mixer van gevaarlijke stoffen bent. De leverancier van het product is namelijk wettelijk verplicht om een safety data sheet op te stellen voor een stof of mengsel als het product als gevaarlijk wordt ingedeeld volgens CLP. Tevens is het vanaf 2021 verplicht om de gevaarlijke mengsels aan te melden bij in het Poison Center Notification (PCN)-portal in combinatie met de UFI. Deze UFI-code hoort vanaf dat moment op het msds blad staan.

Door al deze regelgeving is het maken van een MSDS een ingewikkeld en tijdrovend proces. Het vergt veel uitzoekwerk, waardoor er veel personeelsuren in gaan zitten. Dit kan op den duur kostbaar zijn. De regelgeving hieromtrent wordt steeds ingewikkelder en het paraat houden van kennis wordt steeds lastiger. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor software of dienstverleners die veiligheidsinformatiebladen opstellen. De ViB Fabriek heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van VIB’s en heeft ervaringen met bijna alle productensoorten.

MSDS VEILIGHEIDSBLADEN

Naast het volledig ontzorgen van hun klanten door uitbesteding is de ViB Fabriek ook partner van CHEMDOX. Deze software is geschikt voor het classificeren van gevaarlijke stoffen en het opstellen van VIB’s. In de database vindt u gegevens over gevaarlijke stoffen, regels omtrent blootstelling en gevaar en kunt u eenvoudig nieuwe MSDS bladen aanmaken. De veiligheidsinformatiebladen software is zeer geschikt voor het automatiseren en digitaliseren van veiligheidsinformatie.

msds

MSDS SHEETS MET PIKA

In de digitale applicatie van PIKA kunt u alle informatie uit de MSDS opvragen. Hierdoor hebben uw medewerkers op de werkvloer relevante informatie altijd en overal in de hand. In PIKA kunt u uw  VIB’s en digitale WIK’s direct inzien.

Wilt u weten wat de ViB Fabriek en PIKA voor uw bedrijf kan betekenen?

Veiligheidsinformatie altijd bij de hand met PIKA

Het bijhouden en updaten van de veiligheidsinformatie binnen de gehele organisatie was nog nooit zo simpel. Met de digitale PIKA is veiligheid voor iedereen en overal beschikbaar.

  • Altijd de nodige informatie bij de hand
  • Altijd op de hoogte van de laatste informatie
  • Alles digitaal

PIKA is een digitale plek voor jouw werkplekinstructiekaarten. Daarnaast is het een platform voor het delen van veiligheidsinformatiebladen en een plug-in voor webshops om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese wetgeving. Benieuwd naar PIKA?

Digitale én hard-copy Werkplekinstructiekaarten:

  • Voldoen aan ARBO-wetgeving in Nederland
  • Voldoen aan EU-richtlijnen die werknemer beschermt tegen risico´s van gevaarlijke stoffen
  • Beschrijft REACH-regelgeving

JA IK WIL GOEDGEKEURDE WIK´S AANVRAGEN