BLOG

Titanium Dioxide | De kankerverwekkende stof met eigen EUH-zinnen

Net voor Corona echt voet aan wal zette in de EU heeft de Europese Unie op 18 februari 2020 de nieuwste aanpassing aan de CLP wetgeving gepubliceerd, zijnde de 14de ATP. De 14de ATP bevat naast een aantal aanpassingen in classificaties (lees onze nieuwsbrief voor meer informatie daarover) de lang verwachte en gevreesde classificatie aanpassing van titanium dioxide (TiO2). Titanium dioxide is een witmaker (pigment) welke in veel producten gebruikt wordt, zoals in: pigmenten, verf, kit, zonnebrand, medicijnen en zelfs als kleurstof in voedingsmiddelen (E171). Er wordt wel vaak gezegd dat Titanium dioxide de enige echte witmaker is en als enige stof de eigenschap heeft om producten écht wit te maken.

Titanium dioxide  | verdacht carcinogeen bij inademing

De nieuwe wettelijke ANNEX VI classificatie van Titanium dioxide wordt na een zwaar bevochten en grote lobby campagne vastgezet op “verdacht carcinogeen” bij inademing oftewel carcinogeen categorie 2; H351 (inademing). Naast deze zwaardere classificatie voor Titanium dioxide bevat de 14de ATP ook twee nieuwe EUH-zinnen:

  • EUH211: Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • EUH212: Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

De nieuwe EUH-zinnen gaan gelden voor producten waarin meer dan 1% Titanium dioxide verwerkt is. EUH211 voor vloeibare producten en EUH212 voor vaste producten. Als het product niet bedoeld is voor het grote publiek (de consument) en niet is ingedeeld als gevaarlijk dan is additioneel de EUH210: “Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar” verplicht.

Aanpassingen nodig voor bijna alle producten die titanium dioxide bevatten

De nieuwe wettelijk verplichte indeling brengt een aantal veranderingen met betrekking tot indeling & etikettering:

  • Producten die al geclassificeerd waren krijgen er óf een extra EUH-zin bij óf moeten in Rubriek 3 van het ViB de stof titanium dioxide vermelden.
  • Producten die niet geclassificeerd waren en meer dan 1% titanium dioxide bevatten krijgen een EUH211 of EUH212 (en EUH210) toegewezen en daarmee in veel gevallen een verplichting voor het hebben van een ViB (eventueel op aanvraag).
  • Producten die minder dan 1% maar meer dan 0.1% titanium dioxide bevatten krijgen te maken met EUH210 en daarmee in veel gevallen een verplichting voor het hebben van een veiligheidsinformatieblad (ViB).

In alle gevallen is een update van zowel het etiket als het ViB van toepassing. Gelukkig is er wel nog wat tijd, want de verplichting om te voldoen aan de nieuwe classificatie wordt van kracht na de standaard transitieperiode van 18 maanden, dus vanaf 1 oktober 2021.

Hoe gaat de publieke en professionele opinie veranderen nu titanium dioxide een kankerverwekkende stof is?

Het aanpassen of veranderen van de classificatie van producten is voor veel leveranciers al een behoorlijke verandering, maar hierop kun je je wel al voorbereiden en de veranderingen zijn vrij duidelijk. Een minder duidelijke en onvoorspelbaar aspect is hoe “men”, en dan bedoel ik met “men” iedereen die ook maar op een of andere manier invloed heeft op het gebruik van producten met daarin titanium dioxide, gaat reageren als men merkt dat er “ineens” een kankerverwekkende stof aanwezig is in de producten die ze gebruiken. Het is goed je ook daarop voor te bereiden dus hierbij al een mogelijk gevolg:

  • In de ARBO staan kankerverwekkende stoffen momenteel heel hoog op de lijst van actiepunten. Hoe gaan klanten reageren als ze straks een product krijgen dat “ineens” een kankerverwekkende stof bevat?
  • Uitleg van de situatie en de reden van de classificatie en ook via welke blootstellingsroute dit risico van toepassing is, is dan cruciaal.
  • Bij veel certificeringen (bijv. ECO labels) zijn kankerverwekkende ingrediënten een no-go. Betekent dit dat alle producten die titanium dioxide bevatten in de toekomst “ineens” geen eco-labels meer krijgen?

Wellicht nog een stap te ver maar hoe gaan grote retailers/merken reageren op producten die “ineens” een carcinogene stof bevatten? Als een stof die zo veelzijdig wordt ingezet een verandering ondergaat met betrekking tot classificatie, brengt dat altijd reuring met zich mee. Laten we de 18 maanden die we hebben goed en nuttig gebruiken om ons zo veel mogelijk voor te bereiden op de aanstaande veranderingen en wie weet moeten we straks ook een mondkapje dragen als we een zakje koffie creamer openen…

groetjes,

ivo

Link naar de ATP14: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

LET OP: nieuwe inzichten lees ook Titanium Dioxide (TiO2) het vervolg.
0
reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *