VIB SOFTWARE

ViB – MSDS – SDS – safety datasheet

Voldoet aan alle wettelijke richtlijnen

CHEMDOX is software voor classificatie en documentatie die voldoen aan wettelijke richtlijnen die gebaseerd zijn op de huidige wetten voor chemie en transport.


Deze uitgebreide en altijd bijgewerkte stoffendatabase voor veiligheidsinformatiebladen biedt u:

  • Eenvoudig aanmaken van eigen producten
  • Snel opzoeken van CLP gegevens, GHS classificatie, nationale wetgevingen, EU-richtlijnen en wetgevingen
  • Opstellen van Veiligheidsinformatiebladen, blootstellingsscenario´s, etiketten of werkplekinstructiekaarten voor internationaal gebruik
  • 100% volledige traceerbaarheid van uw gegenereerde documenten

Wilt u ook dat deze geautomatiseerde processen uw efficiëntie verhogen en gelijktijdig de kwaliteit en zekerheid? Vraag dan een demo aan.

1. CHEMDOX de stoffendatabase

De stoffendatabase bevat gegevens over stoffen. Het is ook mogelijk om eigen stoffen te maken.

  • Informatie over stoffen, informatie is beschikbaar over CLP (EU-GHS), DSD, ADR/RID/ADN, DOT, IMDG, ICAO, UN RTDG. Ook bestaat de mogelijkheid om informatie op te slaan over gerelateerde fysische, chemische en (eco)toxicologische eigenschappen en over limitaties
  • Aanmaken eigen stoffen, CHEMDOX ondersteunt het creëren van eigen producten. Het is mogelijk om eigenschappen toe te voegen om tegemoet te komen aan kleine en complexe wensen.
  • Onderzoek doen naar stoffen en eigen gemaakte stoffen, de zoekfunctie van deze software zorgt ervoor dat u beschikt over alle informatie van het systeem. Het zoeken is makkelijk en snel.

2. Op regels gebaseerde classificatie

Bepaal automatisch de gevaarlijke eigenschappen van producten op basis van regels of eigen classificatie. Dit is beschikbaar bij de volgende processen:

  • Wetten voor chemie, GHS classificatie in overeenstemmig met DPD en OSHA
  • Transportwetten, classificatie gericht op transport, ADR, RID, ADN, DOT ICAO, IMDG en UN RTDG
  • Specifieke landelijke wetten en regelgevingen over gelimiteerde blootstelling aan chemische stoffen, wetten mbt water, technische informatie voor opslag, en lijst van verspillingen

3. Automatisch creëren van documenten

Makkelijk opstellen van Veiligheidsinformatiebladen (vib software), exposure scenario´s, labels, werkinstructies, inventarisatielijsten van gevaarlijke stoffen. Simpel en ook geschikt voor internationaal gebruik.

4. Administratie van nieuwe documenten

CHEMDOX documenteert alle veranderingen van gewijzigde documenten. Chronologisch is opgeslagen in het systeem wie wat heeft veranderd en wanneer. Geautomatiseerde processen verhogen de efficiëntie, kwaliteit en correctheid.

JA IK WIL EEN DEMO