WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Wordt in uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dan heeft u de plicht om uw werknemers te informeren hoe ze veilig moeten werken. Dus informeer uw werknemers met een duidelijke WerkplekInstructieKaart (WiK). Een juiste keuze is een WiK van de ViB fabriek!

VIB fabriek voordelen

 • WiK´s met begrijpelijke instructies
 • Specialisten staan altijd voor u klaar
 • Ervaring in meest uiteenlopende industrieën
 • Nieuwe wet- en regelgeving over werkplekinstructiekaart verplichtingen? Wij houden u op de hoogte!

Iedereen begrijpt onze duidelijke WiK

Kies voor de ViB fabriek als uw partner om duidelijke WerkplekInstructieKaarten op te stellen. Onze WiK´s bevatten de belangrijke informatie die werknemers nodig hebben om veilig met gevaarlijke producten te werken. De WiK die wij opstellen is overzichtelijk en altijd één pagina lang: begrijpelijk voor iedereen!

Een WiK stellen wij op aan de hand van het VeiligheidsInformatieBlad van het product. Omdat een ViB te technische begrippen bevat en te veel informatie biedt aan de werknemers, maken werknemers gebruik van WiK´s.

Werken met gevaarlijke stoffen

De WiK is één pagina lang en bevat de belangrijkste informatie voor de werknemer toegepast op het product. Op onze WiK worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Belangrijke producteigenschappen
 • Gevaren voor Mens en Milieu
 • Veiligheidsvoorschriften en Gedragsregels
 • EHBO maatregelen
 • Juiste Opslag en Afvalverwerking

Digitale WiK’s met versiebeheer!

WerkplekInstructieKaarten van de ViB fabriek kunt u digitaal raadplegen. Hiervoor hebben wij voor u PIKA in het leven geroepen. Met PIKA (Product Informatie Kaart) zijn al uw WiK´s digitaal beschikbaar.

Hierdoor is versiebeheer makkelijk toe te passen. Gebruik van verouderde of foutieve WiK´s minimaliseert u hierdoor. Dus makkelijker en veiliger voor u en uw klanten!

Veiligheidsinformatie altijd bij de hand met PIKA

Het bijhouden en updaten van de veiligheidsinformatie binnen de gehele organisatie was nog nooit zo simpel. Met de digitale PIKA is veiligheid voor iedereen en overal beschikbaar.

 • Altijd de nodige informatie bij de hand
 • Altijd op de hoogte van de laatste informatie
 • Alles digitaal

PIKA is de digitale plek voor jouw werkplekinstructiekaarten en ViB’s. Daarnaast is het een platform voor het delen van veiligheidsinformatiebladen en een plug-in voor webshops om te voldoen aan de eisen vanuit de Europese wetgeving. Benieuwd naar PIKA?

Digitale én hard-copy Werkplekinstructiekaarten:

 • Voldoen aan ARBO-wetgeving in Nederland
 • Voldoen aan EU-richtlijnen die werknemer beschermt tegen risico´s van gevaarlijke stoffen
 • Beschrijft REACH-regelgeving

JA IK WIL GOEDGEKEURDE WIK´S AANVRAGEN

  DIGITALE ÉN HARD-COPY WERKPLEKINSTRUCTIEKAARTEN:

  • Voldoen aan ARBO-wetgeving in Nederland
  • Voldoen aan EU-richtlijnen die werknemer beschermt tegen risico´s van gevaarlijke stoffen

  WAT MOET ER ALLEMAAL OP EEN WIK STAAN?

  Op een werkplek instructiekaart moet vermeld staan wat werknemers moeten doen om op een veilige manier te kunnen werken met het gevaarlijke product. Ook moet erop worden aangegeven wat werknemers moeten doen wanneer er een noodsituatie zoals een ongeval plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde stof wordt ingeslikt, ingeademd of wanneer er contact is geweest tussen de stof en de huid of ogen van een werknemer. Naast EHBO-advies en advies over handelingen in het geval van nood wordt ook aangeraden om GHS-pictogrammen op de werkplekinstructiekaart te zetten.

  In ieder geval de volgende onderdelen moeten worden opgenomen in een WIK:

  • Informatie over een specifieke stof en de gevaren ervan
   (CAS nummer + productnaam, ingrediënten van het chemische product enzovoorts)
  • Een inschatting van de werkgever over de blootstelling aan deze stof
  • Instructies over hoe er veilig kan worden gewerkt met deze stof
  • Instructies over welke stappen ondernomen moeten worden in geval van een ongeval
   (EHBO-advies en handelingen in geval van nood)

  IS EEN WERKPLEKINSTRUCTIEKAART VERPLICHT?

  Werkgevers zijn verplicht om de juiste voorlichting en instructies te geven over het werken met gevaarlijke stoffen, vanwege hun wettelijke verantwoordelijkheid voor een veilige, gezonde werkomgeving. Op welke manier zij dit doen, mogen zij zelf invullen. Het is daarom niet verplicht om een werkplekinstructiekaart te (laten) maken, maar het wordt wel ten zeerste aangeraden. In de Europese chemicaliënwetgeving REACH is echter wel vastgelegd dat leveranciers en fabrikanten verplicht zijn om informatie over producten weer te geven in een VIB (veiligheidsinformatieblad) en deze door te geven aan afnemers. De bedrijven die zo’n VIB ontvangen moeten wel altijd controleren of het veiligheidsinformatieblad voldoet aan de essentiële eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP omtrent gezond en veilig werken. Dit controleren kan worden gedaan via de VIB-check.

  HOEVAAK MOET EEN WIK WORDEN GEÜPDATET?

  Aangezien de WIK een soort vertaling van het VIB is, welke om de zoveel tijd wordt aangepast, is het wel zo verstandig om de WIK ook regelmatig te updaten. Wilt u meer weten over het updaten van de WIK? Neem dan contact op met de ViB fabriek. Wij staan voor kwaliteit en persoonlijke service.

  ViB fabriek stelt uw werkplekinstructiekaart op

  Krijgen uw werknemers ook dagelijks te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen? Dan is het verplicht om hen te informeren over hoe ze veilig met deze stoffen moeten werken. Maar wij snappen dat u hier onvoldoende tijd of kennis voor heeft. Daarbij komt natuurlijk het feit dat nieuwe wetgevingen zich razendsnel op elkaar opvolgen, waardoor het lastig is om overal van op de hoogte te blijven. De ViB fabriek stelt duidelijke WiK’s en ViB’s op die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Naast het opstellen van WiK’s en ViB’s kunnen onze specialisten ook ondersteuning en advies bieden over gerelateerde onderwerpen. Dus kunt u onze hulp gebruiken? Neem dan gelijk contact met ons op!