BLOG

BLOG | EXPLOSIEVE GLUIPERD

EXPLOSIEVE GLUIPERD

Tunnelvisie, BREXIT, UFI/PCN en het nieuwe ViB; daar zaten we allemaal met ons hoofd volop in, toen op 1 februari 2021 een ‘gluiperd’ van kracht werd. Verordening 2091/1148 over explosieve precursoren is er eigenlijk heel stilletjes doorheen geglipt.  De opvolger van Verordening 98/2013 is qua uitwerking, eisen en implicaties alles behalve stil, de gevolgen kunnen explosief zijn…

 

STRENGERE REGELS VOOR ALLEDAAGSE PRODUCTEN

Wetende dat veel van de recente (terrorisme) aanslagen gepleegd zijn met explosieven gemaakt op basis van (misbruik van) bepaalde chemicaliën, is een aanscherping van de bestaande eisen mbt de verkoop van deze producten een goede stap om burgers te beschermen. Laat onverlet dat voor de verkoper van dit soort chemicaliën weer extra acties moeten worden genomen om ze überhaupt te mogen verkopen. Voor velenlijkt dit een ver-van-mijn-bed-show, maar de verkoop van alledaagse producten als kunstmest & accuzuur moet met deze nieuwe wetgeving aan strengere eisen voldoen.

 

VERGUNNINGSPLICHT VOOR AANKOOP ACCUZUUR (ZWAVELZUUR)

Bij verkoop van stoffen die op Lijst 1 staan (waaronder ook accuzuur/zwavelzuur) moet door de verkoper een check worden uitgevoerd op de identiteit van de koper (legitimatieplicht). En in het geval van vergunningsplicht een vergunning check. Bij zwavelzuur is vanaf een concentratie van 15% een vergunningsplicht van toepassing, wat de verkoop van zwavelzuur aan consumenten al heel ingewikkeld maakt. De consument zal dan eerst een vergunning moeten aanvragen bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

Verkoop van Lijst 1 producten aan professionele gebruikers vraagt om zowel een check van de koper en zijn of haar intenties als een bewaarplicht van deze gegevens voor minimaal 18 maanden.

 

MELDINGSPLICHT VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN

Voor zowel stoffen uit Lijst 1 als ook Lijst 2 geldt een meldingsplicht voor verdachte transacties, vermissingen of diefstal. De melding moet binnen 24 uur gemaakt worden. In Nederland is dit bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: 088 154 00 00. Andere lidstaten hebben ook een soortgelijk meldpunt.

 

WAT MOET JE NOG MEER MELDEN?

In Nederland wordt gevraagd om verdachte transacties, vermissingen of diefstal van de volgende chemicaliën óók te melden:

  • Fijne metaalpoeders.
  • Overige chloraat-, perchloraat- en nitraatzouten.
  • Permanganaatzouten.
  • Producten met het volgende pictogram: **PICTOGRAM DOODSHOOFD**

Die laatste wens van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een weetje. Als je niet bekend met Explosieve precursoren kom je er nooit achter dat ook voor bovenstaande chemicaliën een meldingsplicht geldt. Bij deze….

 

INFORMEER IEDEREEN IN JE TOELEVERINGSKETEN. ÓÓK ONLINE!

Als laatste is er ook een informatieverplichting in de toeleverinsgketen voor verkopers van explosieve precursoren. Het informeren over de regels en verplichtingen die horen bij dit soort producten is verplicht voor iedereen in de keten, met uitzondering van de consument.

 

ONLINE VERKOOP WORDT ZO GOED ALS ONMOGELIJK!

De verplichtingen, informatie over en verificatie van de koper gelden ook voor verkoop online! Webshops zullen hier iets voor moeten inrichten. Maar hoe ga je online de identiteit en vergunning van een consument verifiëren? Wellicht de makkelijkste oplossing in deze: niet meer online verkopen..…?

 

EXPLOSIEF ZWEMBADJE?

De wetgeving is er een beetje doorheen geslopen maar daardoor niet minder belangrijk. Een grote groep verkopers van specifieke producten zoals natte accu’s(?), accuzuur, kunstmest en zwembadchemicaliën zal dit op een gestructureerde manier moeten gaan regelen. Aanvullend zullen ook veel kopers van deze chemicaliën zich nu goed moeten voorbereiden.

Heb je een zwembad met een inline zuurregelaar? Begin dan maar met het aanvragen van een vergunning, want anders wordt zwemmen deze zomer iets minder relaxed….

Ivo

 

MEER INFORMATIE

NCTV: https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven

EU: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/protection/implementation-explosives-precursors-legislation_en

0
reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *