BLOG

De venijnige BREXIT staart: UFI/PCN ook in Groot-Brittannië ?

Laten we met de deur in huis vallen. In de afgelopen weken is gebleken dat, via een omweg en vanwege het uitstellen van de BREXIT, de ingangsdatum van de PCN notificatie toch in de Britse wetgeving is terechtgekomen!  

“Hoe dan?”, vraag je je dan af. Heel in het kort heeft uitstel van de BREXIT, met een jaar, ervoor gezorgd dat uiteindelijk de ANNEX VIII officieel toch in de GB-wetgeving is opgenomen. Hoewel de voorlichting vanuit de GB-overheid altijd is geweest; “Nee ANNEX VIII is niet van toepassing in GB”, blijkt nu het tegendeel waar te zijn. In februari 2022 is dit opgemerkt en heeft de GB-overheid het NPIS hierover geïnformeerd. Het NPIS heeft hierop gereageerd door het toezenden van een ViB af te wijzen en de i6z-files te vragen om te voldoen aan de wetgeving. 

In een heel korte tijd is een aanmelding bij het NPIS met een ViB veranderd in een verplichte aanmelding met een volledig PCN-dossier. Alle alarmbellen gaan af, zowel in Groot-Brittannië alsook in de EU.  

Maar wat zijn nu de gevolgen hiervan? 

  • Wordt de UFI-code verplicht in GB? Ook op de labels? 
  • Hoe wordt een GB UFI gegenereerd?  
  • Mag een EU UFI ook in GB gebruikt worden en vice versa? 
  • Hoe wordt omgegaan met de vertrouwelijkheid van de gegevens in de i6z-files? De info wordt via een email verbinding verstuurd in plaats van een beveiligde portal. 
  • Mogen non-GB leveranciers wel een PCN notificatie indienen of wordt de analogie met de EU gelegd en mogen non-GB leveranciers enkel vrijwillige aanmeldingen doen? 
  • Hoe snel gaan de eisen van GB PCN & EU PCN uit elkaar lopen? 

Wellicht de meest belangrijke vraag: wordt dit nog teruggedraaid en verdwijnt ANNEX VIII toch nog uit de GB-wetgeving? Heel veel vragen, maar helaas tot nu toe weinig antwoorden. De website van het NPIS geeft helaas weinig uitkomst op dit moment. Wij houden dit uiteraard goed in de gaten en zullen jullie op de hoogte brengen als er meer bekend is. 

0
reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.