CLP ANNEX VIII voor industrieel gebruik

Tom Schiepers - 20 november 2023 -

Vanaf 1 januari 2024 is het ook voor gevaarlijke mengsels voor industrieel gebruik verplicht om aangemeld te worden volgens CLP ANNEX VIII bij de PCN-portaal van ECHA als deze nieuw op de markt worden geplaatst. Ook als bijvoorbeeld de samenstelling van een al eerder aangemeld product verandert, moet deze vanaf 1 januari aangemeld worden. Dit betekent dat gevaarlijke/chemische producten nu voor alle drie de verschillende gebruiken (consumenten, professioneel of industrieel) verplicht aangemeld moeten worden. Op industriële werkplaatsen zullen vanaf nu dus ook UFI-codes gebruikt worden om gevaarlijke mengsels te identificeren door de verschillende antigifcentra.

De enige nog bestaande uitzondering momenteel is voor producten die al aangemeld waren bij de antigifcentra voordat de PCN-aanmeldingen verplicht waren volgens ANNEX VIII van de CLP-wetgeving. Deze uitzondering zegt dat deze producten nog niet hoeven te voldoen aan de aanmeldingsplicht, tot 1 januari 2025. Echter geldt deze uitzondering dus alleen voor producten die al aangemeld zijn en waar de samenstelling ook niet van veranderd is.