CLP-verordening: Nieuwe gevarenklassen ED, PBT, vPvB, PMT, vPvM stoffen.

Man Teng Fung - 22 mei 2023 -

De nieuwe gevarenklassen (ED, PBT, vPvB, PMT, vPvM) zijn sinds maart 2023 officieel opgenomen in de CLP Verordening. Deze verandering zorgt voor veel vragen. We hebben als aanvulling op ons eerder gegeven Coffee-Break Webinar over dit onderwerp een aantal vragen, die vaak bij ons binnenkomen, bij elkaar gezet:

Wat zijn de nieuwe gevarenklassen in de CLP Verordening?

  1. Hormoonontregelaars voor de menselijke gezondheid of het milieu, in het Engels: endocrine disruptors (ED).
  2. Persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT); zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB), in het Engels: persistent, bioaccumulative and toxic (PBT); very persistent and very bioaccumulative (vPvB).
  3. Persistent, mobiel en toxisch (PMT); zeer persistent en zeer mobiel (zPzM), in het Engels: persistent, mobile and toxic (PMT); very persistent en very mobile (vPvM).

Wanneer zijn de nieuwe gevarenklassen geïntroduceerd?

De nieuwe gevarenklassen zijn van kracht vanaf 20 april 2023. Er zijn overgangsperiodes waarin bedrijven hun stoffen of mengsel nog niet hoeven in te delen volgens de nieuwe gevarenklassen. Ze kunnen wel op vrijwillige basis worden toegepast. Aan het einde van de overgangsperioden moeten alle bedrijven de nieuwe gevarenklassen toepassen.

Wanneer ben ik verplicht om de nieuwe gevarenklassen toe te passen?

Voor stoffen en mengsels zijn verschillende overgangsperioden toegezegd. Voor nieuwe stoffen op de markt moeten bedrijven vanaf 1 mei 2025 aan de nieuwe regels voldoen. Bedrijven die stoffen al op de EU-markt hebben, hebben tot 1 november 2026 de tijd om te voldoen aan de nieuwe gevarenklassen.

Vanaf 1 november 2026 moeten alle stoffen voldoen aan de nieuwe gevarenklassen. Voor nieuwe mengsels op de markt moeten bedrijven vanaf 1 mei 2026 aan de nieuwe regels voldoen. Bedrijven, die bestaande mengsels al op de EU-markt hebben, hebben tot 1 mei 2028 de tijd om te voldoen aan de nieuwe gevarenklassen.

Vanaf 1 mei 2028 moeten zowel alle stoffen als mengsels voldoen aan de nieuwe gevarenklassen en de indeling en etikettering moet bijgewerkt zijn.

Moeten deze gevarenklassen ook toegepast worden buiten de EU?

Nee, dit zijn gevarenklassen die enkel geïntroduceerd zijn in de EU. Buiten de EU worden deze gevarenklassen niet toegekend aan stoffen en mengsels.

We zullen met z’n allen moeten ervaren hoe de juiste informatie ons bereikt. De communicatie in de keten wordt belangrijker dan ooit. Eerste zet is nu aan de leveranciers van enkelvoudige stoffen.

Als je meer wilt weten over de recente aanpassing van de CLP, check dan het Coffee-Break Webinar dat Man Teng Fung hierover heeft gegeven.