BLOG

FAQ: Is voor een stof met een hele kleine toevoeging (bijv. in verband met accijnswetgeving) een UFI/PCN notificatie verplicht?

Ja, maar alleen als het uiteindelijke mengsel geclassificeerd is met een H2xx en/of H3xx zin. Iedere stof waaraan bewust een stof is toegevoegd wordt gezien als een mengsel. De hoeveelheid toegevoegde stof is hierbij niet relevant. Artikel 2.7 van de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) geeft een duidelijke definitie van een stof:

“„stof”: een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder aantasting van de stabiliteit van de stof of wijziging van de samenstelling ervan.”

Alle mengsels waaraan een H2xx en/of H3xx zin is toegekend hebben de verplichting tot een UFI/PCN notificatie volgens Bijlage VIII van Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

0
reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.