BLOG

FAQ: Kan ik een Engels ViB gebruiken voor verschillende EU-landen?

Het korte antwoord is ‘nee’! Een verplicht ViB moet aangeleverd worden in de officiële taal van het land waar je het product in de markt zet.

Volgens Reach Artikel 31- 5 moet het veiligheidsinformatieblad worden verstrekt in de officiële taal van de lidstaat (lidstaten) waar de stof of het preparaat in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat (lidstaten) anders wordt bepaald.

Het is aan de ontvangende lidstaat om anders te bepalen – het bestaan van een vrijstelling in de lidstaat van vervaardiging geeft bijvoorbeeld geen vrijstelling in een andere lidstaat waar de stof of het mengsel op de markt wordt gebracht.

Zelfs als de lidstaat anders bepaalt, kan het de voorkeur hebben om het ViB (eventueel daarnaast) altijd in de taal van het land te verstrekken. Bepaalde lidstaten eisen dat het ViB in aanvullende officiële talen van de lidstaten wordt verstrekt (van de lidstaat, wanneer er meer dan één officiële taal is).

De taal van het ViB staat trouwens los van het verhaal van de aanmelding bij het antigifcentrum (PCN). Meerdere landen aanvaarden daar dan wel weer een veiligheidsinformatieblad in het Engels.

0
reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.