PCN-notificatie Slowakije

Mieke Goebbels - 25 juli 2023 -

Slowakije accepteert nu poison center aanmeldingen via de ECHA PCN portal. Bedrijven die al eerder aanmeldingen hebben gedaan in Slowakije via de portal, zullen nu de melding “received” beginnen te zien in de Submission reports.

De geaccepteerde taal is alleen Slowaaks, geen Engels. Kosten voor aanmeldingen worden niet verwacht.

Slowakije accepteert nu ook al aanmeldingen van industriële mengsels via de portal om zo bedrijven te helpen met het voorbereiden voor de tweede nalevingsdatum van 1 januari 2024.

Dat maakt dat Bulgarije het enige land is dat (nog) geen poison center aanmeldingen accepteert via de ECHA PCN portal. Op dit moment hebben we geen verdere informatie of zij nog gaan aansluiten bij de portal of niet, of op welke termijn dat verwacht kan worden.