Safety data sheet registered professional.

Renee van der Weij - 3 april 2023 -

Sinds 15 februari mogen wij met trots zeggen dat Renee zich, als eerste inwoner van de Europese Unie, heeft geregistreerd bij de Amerikaanse organisatie AIHA (the American Industrial Hygiene Association) als een “Safety Data Sheet Registered Professional”.Wat houdt dit in?

Door het examen, en de bijbehorende cursus, van de AIHA af te leggen laat een kandidaat zien dat hij de kennis én kunde heeft over een breed scala aan onderwerpen die belangrijk zijn bij het opstellen van ViB’s en labels aan de hand van de GHS.Bij het afleggen van het examen werden algemene begrippen zoals gevaren communicatie, GHS-implementatie wereldwijd, industriële hygiëne, risicomanagement, wiskunde, chemie en de opbouw van het Global Harmonized System getoetst.

Naast deze algemene begrippen werden ook enkele casussen behandeld waarin een enkelvoudige stof en een mengsel geclassificeerd en een ViB opgesteld moesten worden.

Doordat Renee de cursus en het examen tot Safety Data Sheet Registered Professional voltooid heeft, hebben we onze kennis van de GHS-implementaties wereldwijd uitgebreid, naast onze specialistische kennis van de Europese implementatie van GHS (CLP). Aangezien de AIHA een Noord-Amerikaanse organisatie is, werd uiteraard ook nadruk gelegd op de implementatie van GHS in de VS en Canada.