Wat is de UFI?

Ivo Erens - 11 september 2018 -

De nieuwe "Poison Center Notification (PCN)" gaat veel veranderen in de manier waarop we gevaarlijke mengsels notificeren bij de poison centers. De procedure is uiteengezet in de nieuwe ANNEX VIII van de CLP en inmiddels is er ook een voorlopige Guidance beschikbaar via deze link. Hoewel de hele procedure nog niet volledig officieel is en de wetgeving nog niet van kracht is, kunnen we wel al bekijken hoe de procedures er waarschijnlijk uit gaan zien en hoeveel moeite het kost om aan de nieuwe procedure te kunnen voldoen. In het komende jaar zal ik verschillende onderdelen van de PCN beschrijven. In deze blog beginnen we met de UFI code.

Wat is de UFI code?

De "unique formula identifier" (UFI) is een alfanumerieke code van 16 karakters lang.

VOORBEELD        UFI: H563-L90S-R783-J823

wat is de UFI?

Anders gezegd is het eigenlijk het unieke kenteken van je product. De UFI code zal gebruikt worden om samenstellingen van gevaarlijke mengsels te definiëren. De code moet verplicht vermeld worden op het etiket van gevaarlijke mengsels om bij ongelukken direct te kunnen identificeren. Daarbij is de UFI de start voor de aanmelding bij het nieuwe PCN-portal.

Hoe maak je een UFI aan?

Je kunt een UFI aanmaken via de online UFI-generator van ECHA. Je hebt daarvoor nodig:

  1. BTW-nummer (of bedrijfssleutel als je geen BTW-nummer hebt)
  2. Formulation number (nummer tussen 0 - 268 435 255, dat je zelf toekent aan een formulering)

De generator is online beschikbaar via https://ufi.echa.europa.eu/#/create. Via deze link kan je ook een UFI code kunt verifiëren of een bedrijfssleutel aanvragen. LET OP: De UFI generator waarschuwt niet voor dubbele codes. Je moet zelf bijhouden of je de code al eens aangemaakt hebt of niet.

Wanneer maak je een UFI code aan?

Je moet een UFI aanmaken als je een mengsel in de markt zet dat geclassificeerd is voor fysische gevaren of voor gezondheidsgevaren. Iedere keer als de samenstelling van het mengsel verandert, buiten de toegestane verschillen, is het de bedoeling een nieuwe UFI aan te maken en de PCN aan te vullen en bij te werken. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een ingrediënt wordt toegevoegd, veranderd of weggelaten. De nieuwe code moet vanaf dat moment ook op alle etiketten gebruikt worden.

Vanaf wanneer is de UFI verplicht?

De UFI is verplicht voor consumenten mengsels vanaf 1 januari 2020; voor mengsels voor professioneel gebruik vanaf 1 januari 2021 en voor industrieel gebruik vanaf 1 januari 2024. Mengsels die al op de markt zijn en aangemeld zijn via de huidige procedure hebben een overgangstermijn tot 1 januari 2025.

Waarom nu al nadenken over de UFI?

De PCN zal voor behoorlijk wat verandering gaan zorgen, zelfs de relatief simpele UFI heeft al een aantal behoorlijke uitwerkingen voor de verkoper of leverancier van gevaarlijke mengsels.

Laten we beginnen bij de, op het eerste gezicht, simpele taak van het aanmaken van een UFI, hiervoor heb je 2 nummers nodig:

  1. BTW nummer (mocht dat er niet zijn dan heeft ECHA een methode om een bedrijfssleutel aan te maken)
  2. Formuleringsnummer (een getal tussen 0 en 268435255)

Het BTW nummer is meestal geen probleem; anderzijds is daar nog een oplossing voor te vinden als die er niet is. Een formuleringsnummer lijkt een simpel nummer, maar als we hier even over nadenken dan blijkt dat we in onze interne systemen een 2-tal nieuwe nummers moeten gaan onderhouden en bijhouden. Dit is namelijk de UFI zelf maar ook het formuleringsnummer. Telkens als de formulering verandert buiten de grenzen, moeten beide nummers veranderd worden. Als het gaat om 3 producten is dat redelijk te doen maar als het gaat om 10-tallen producten wordt het al lastiger. Een productnaam kan door de tijd meerdere UFI's en formuleringsnummers krijgen die allen bijgehouden moeten worden.

UFI en wet- en regelgeving

Administratief is het geen makkelijke taak. Zeker als je daarbij ook nog moet bijhouden in welk land de UFI wel of niet is aangemeld. Of bij het aanmaken van codes voor dezelfde formuleringen waarvan je niet wilt dat in de markt dezelfde UFI worden gebruikt, of het aanmaken van UFI's voor producten van leveranciers waar je niets aan verandert, maar ook niet wilt dat dezelfde UFI wordt gebruikt als je leverancier doet op het etiket.

Processen, systemen en etiketten moeten ingericht en aangepast worden om de juiste informatie bij te kunnen houden. In vergelijking met REACH is deze verandering voor veel meer, met name MKB, bedrijven van toepassing. Veel bedrijven zullen zich er dus mee bezig moeten houden en veranderingen moet aanbrengen in processen en etikettering. En verstoppen is geen optie. Geen UFI op het etiket betekent dat het niet aangemeld is en dus niet voldoet aan de wetgeving. Het valt daarmee ook nog eens goed op als het niet gebeurt. Bereid je dus goed voor en start op tijd!