Wordt CLP landspecifiek!?

Ivo Erens - 15 mei 2018 -

Een stof die in de ene EU-lidstaat wel als kankerverwekkend wordt geclassificeerd en in de andere lidstaat niet? Wie kan me helpen? Een stof is voor Nederlanders wel kankerverwekkend maar voor Belgen niet? Ik kan er met mijn hoofd niet goed bij. Fysiologisch kan ik het helemaal niet volgen en kan ik me ook echt niet voorstellen dat een stof voor een Italiaan wel kankerverwekkend is, maar voor een Spanjaard niet. Is het dan politiek? Dat was nou juist de reden dat we met z'n allen begonnen zijn aan het GHS (Globally Harmonised System) & CLP (EU-GHS). De grote verschillen in classificatie zouden hiermee toch verdwijnen in de hele wereld? De grenzen voor classificatie als bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn door CLP hetzelfde in Nederland en Kroatië, toch?

Niet dus! Ik erger me al jaren aan de classificatiediscussie van ethanol in Nederland en de verschillen in inzicht. Volgens de wettelijk verplichte classificatie uit de Annex VI van CLP is ethanol geclassificeerd als ontvlambaar en huid-irriterend. Maar.... ethanol staat ook al jaren op de SZW-lijst als.... kankerverwekkend. De opname in de SZW-lijst (een arbotechnische lijst) wordt al sinds de implementatie van CLP (en ook daarvoor) als reden gebruikt om ethanol als kankerverwekkend te classificeren volgens CLP. In mijn ogen ten onrechte! Ik kan een heel technisch verhaal ophangen over EU-wetgeving en NL-wetgeving, het verschil tussen nationale arbowetgeving en EU classificatie wetgeving en welke voorrang heeft op welke en de mogelijkheden die overheden van lidstaten hebben om een ANNEX VI classificatie aan te passen als ze daar reden toe hebben, maar dat lijkt me hier niet de juiste plek. (Je mag me altijd bellen als je hier echt interesse in hebt).

De ethanol discussie (wel of niet kankerverwekkend) is er een die al lang loopt, en ook nog lang niet klaar zal zijn, en tot voor kort één van de weinige discussies op dit gebied. Kwarts en het voorkomen van kwarts op diezelfde SZW-lijst was sinds een aantal jaren een goede tweede en heeft zelfs al tot hele rare classificaties van zand-houdende-producten geleid. Tot voor kort voornamelijk op producten uit de US of producten geleverd door US leveranciers.

Mijn mond viel recentelijk heel wijd open toen een US leverancier ons mededeelde dat ze voor de EU per land een andere classificatie gebruiken voor kwarts! Ze baseerden de classificatie op de opname van kwarts op lijsten als de SZW-lijst en de TRGS905 in Duitsland (We zijn gelukkig niet het enige land met zo'n lijst). Direct in de tegenaanval gegaan en uitgelegd dat CLP zo niet werkt (incl. het hele technische verhaal). Logisch dat ze me niet volgden en bij hun standpunt bleven om producten met meer dan 0,1% (of 1% afhankelijk van de categorie) kwartszand als kankerverwekkend te classificeren. Enige wat ik dacht was, daar wordt niet leuk op gereageerd door jullie klanten en nog geprobeerd uit te leggen dat er een verschil is tussen de EU en de US en de manier waarop we met classificaties omgaan, maar tevergeefs. Uiteindelijk kon ik niet meer doen dan me erbij neerleggen!

Een product in Nederland kankerverwekkend maar in Frankrijk niet!?

Niet alleen vanuit de US-hoek maar vanuit meerdere hoeken krijg ik dus de laatste tijd steeds vaker te horen dat er landspecifieke classificaties worden gemaakt van stoffen (en dus ook voor mengsels) op basis van landspecifieke informatie zoals bijv. de lijsten met kankerverwekkende stoffen. Er zijn zelfs landen waar overheidsinstanties dit aanbevelen. CLP was toch juist bedoeld om dit te voorkomen; op EU-niveau een wetgeving die zorgt dat we een stof in Nederland hetzelfde classificeren als in Frankrijk. Ja, er zijn nationale arbo-lijsten. Nee, die nationale lijsten kunnen niet leiden tot verplichte nationale classificaties van stoffen.

Ik ben ervan overtuigd dat landspecifieke classificaties niet in de geest van de CLP wetgeving zijn. Ik hoop echt dat dit nog niet het einde is van die mooie geharmoniseerde droom en dat het maar een kleine bobbel in de weg is. Hoe denken jullie hierover? Laat je gedachte achter, ik hoor graag wat jullie vinden...

groetjes Ivo