Het schrappen van Annex VIII in het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen hiervan voor leveranciers van gevaarlijke mengsels

Tom Schiepers - 30 oktober 2023 -

Zoals je misschien wel weet, werd vanwege de Brexit de CLP wetgeving in het Verenigd Koninkrijk vervangen door de ‘GB CLP Regulation’. De GB CLP werd van kracht op 1 januari 2021.

Bij het omzetten van de Europese wetgeving naar de GB CLP werd ook, zo bleek afgelopen jaar, per ongeluk Annex VIII overgenomen. Hier had niemand op gerekend, wat bleek uit de verwarring rondom .i6z dossiers, UFI codes die wel of niet op verpakkingen en ViB’s vermeld moesten worden en het ontbreken van een digitaal portaal zoals het PCN-portaal in de EU.

Nu is er een knoop doorgehakt en wordt Annex VIII geschrapt uit de GB CLP wetgeving. Op 29 juni van dit jaar is het wetsvoorstel voor het schrappen volledig goedgekeurd; Annex VIII zal dus vanaf eind 2023 niet meer in de Britse wetgeving staan.

Wat betekent dit voor jou als leverancier van producten op de markt van Groot-Brittannië?

Producenten, leveranciers en distributeurs wordt aangeraden om hun gevaarlijke mengsels te notificeren bij de ‘National Poisons Information Service (NPIS)’. Dit kan door het ViB te mailen naar sds.npis@nhs.net.

Hierbij wordt wel de kanttekening gegeven dat het opsturen van een ViB naar NPIS niet automatisch betekent dat het product is goedgekeurd voor verkoop in Groot Brittannië.

Een UFI-code wordt niet verplicht. Echter, wanneer het product al een UFI-code toegekend heeft gekregen zal het NPIS deze wel registreren. Zij vragen wel om de UFI-code duidelijk te vermelden op de eerste pagina van het ViB.

Wat betekent dit voor jou als leverancier van producten op de markt van Noord-Ierland?

In Noord-Ierland is de EU CLP-wetgeving wèl nog van kracht. Dit betekent dat de Europese wetgeving inclusief Annex VIII (PCN-aanmeldingen en UFI-codes) gevolgd moet worden.

Van producenten en leveranciers van gevaarlijke mengsels op de markt van Noord-Ierland wordt verlangd dat producten een UFI-code toegekend krijgen en dat deze producten via het PCN-portaal worden genotificeerd.

Het NPIS fungeert ook als antigifcentrum in Noord-Ierland. Omdat zij geen toegang tot het PCN portaal hebben, moeten de aanmeldingen ook doorgestuurd worden naar het NPIS.

Dit betekent dat een .i6z dossier via e-mail verstuurd moet worden naar sds.npis@nhs.net.

Een .i6z dossier kan op twee manieren gegenereerd worden.

Optie 1: het dossier wordt in het IUCLID platform handmatig ingevoerd en geëxporteerd.

Optie 2: het dossier wordt in software van een derde partij ingevoerd en geëxporteerd.

LET OP: Omdat een .i6z file een volledige samenstelling van je product bevat en e-mail niet het veiligste medium is om informatie te versturen raden wij altijd af om informatie van een .i6z file te verzenden via de mail. Wij zullen altijd aanraden om alleen een ViB te versturen naar het NPIS.

Ons advies is dus wettelijk gezien niet juist maar om je samenstelling te beschermen wel de beste optie. Zodra er een veilig alternatief beschikbaar wordt gesteld zullen we jullie natuurlijk op de hoogte stellen hiervan!