Landprofiel - België

Renee van der Weij - 10 juni 2024 - /

UFI/PCN

 • Een gevaarlijk chemisch product moet aangemeld worden via het PCN-portaal.
 • Aanvullend moet er een vergoeding betaald worden voor het aanmelden van producten.
 • Bij de PCN-aanmelding moet een Excel bestand ingevuld worden waarin de aanmelding en betaling gekoppeld kunnen worden.
 • Er wordt geen factuur verzonden vanuit het ‘FOD Volksgezondheid’.
 • Verdere bijzonderheden:
  • De betaling moet ten laatste 48 uur uitgevoerd zijn voordat een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt wordt gebracht.
  • Een PCN-aanmelding is niet geldig zonder de betaling aan de Belgische instanties.

Antigifcentrum

 • Het nummer van het antigifcentrum mag op het etiket en ViB vermeld worden zodra het product is aangemeld en de betaling uitgevoerd is.
 • Bron (10-4-2024 geraadpleegd).

Nationaal productenregister

 • Er is geen (additioneel) nationaal productenregister.

Detergenten