ECHA CHEM

Sanne De Rooij - 12 januari 2024 -

ECHA zal op 30 januari beginnen met de implementatie van haar nieuwe chemicaliëndatabase, ECHA CHEM. Dit zal geleidelijk plaatsvinden, met een groeiende hoeveelheid gegevens over chemicaliën en de bijbehorende regelgevende maatregelen. De aanvang van de uitrol zal zich concentreren op de REACH-registratie-informatie.

Voor meer informatie kijk op: 

Webinar Deel 1 

https://echa.europa.eu/nl/-/new-echa-public-data-availability-system-part-1

Webinar Deel 2

https://echa.europa.eu/nl/-/new-echa-public-data-availability-system-part-ii